Materiał Partnera Rodzaje badań wykonywanych w ramach medycyny pracy

Rodzaje badań wykonywanych w ramach medycyny pracy

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki pracy i bezpieczeństwo. Poza przygotowaniem miejsca pracy oznacza to też przebadanie pracownika pod kątem tego, czy może tę pracę wykonywać bez obaw o swoje zdrowie i w zgodzie ze swymi predyspozycjami. Jakie są rodzaje badań medycyny pracy?

Rodzaje badań

Oznacza to też, że to właśnie pracodawca opłaca i wydaje skierowanie na badanie. W jego treści musi on wskazać stanowisko i charakter wykonywanej pracy i wypisać ewentualne zagrożenia, czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Lekarz, po otrzymaniu takiego skierowania od pracownika, kieruje go dalej na badania odpowiednie dla wskazanych w skierowaniu zagrożeń i charakteru pracy. Są to tak zwane badania wstępne, które mają wykazać, czy nadaje się on do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, a jeśli tak, to czy nie wpłynie ona negatywnie na jego stan zdrowia. Badania wstępne obowiązują każdą osobę, która będzie pracowała na podstawie umowy o pracę i muszą zostać wykonane przed podjęciem faktycznej pracy. Po przeprowadzeniu badań i uzyskaniu wyników lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o zdolności do pracy (jeśli pracownik przejdzie badania pozytywnie). Do pracodawcy należy przechowywanie tego orzeczenia. Na tym dokumencie znajduje się też wskazany przez lekarza termin kolejnych badań, czyli tzw. badań okresowych. Są to badania, które mają na celu podtrzymać lub zmienić orzeczenie o zdolności do pracy.

Jeżeli natomiast pracownik będzie niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni, np. w wyniku choroby, to musi zostać poddanym badaniom kontrolnym, potwierdzającym zdolność do pracy na tym samym stanowisku.

Co warto wiedzieć

Badania wstępne obowiązują u konkretnego pracodawcy. Oznacza to, że zmieniając pracę, pracownik będzie musiał je powtórzyć na podstawie skierowania od nowego pracodawcy. Jest tak dlatego, że warunki i stanowisko pracy mogą się różnić od poprzedniego, nawet jeśli dotyczą tego samego zawodu, mogą więc występować inne zagrożenia (lub nawet te same, ale np. w większym stopniu). Badania wstępne i okresowe służą też do wykrywania chorób zawodowych – dlatego może się zdarzyć, że następne badania okresowe będą poszerzone i zostanie wyznaczony na nie krótszy termin. Wtedy badania muszą być dokładne i poddane szczegółowej analizie, dlatego warto wykonywać je w dobrze zaopatrzonych placówkach, jak np. Centrum Medyczne Ultramedic.

Podziel się