Materiał Partnera Jakie są rodzaje wad słuchu?

Jakie są rodzaje wad słuchu?

Słuch to z punktu widzenia życia społecznego jeden z głównych zmysłów człowieka – jego wady skutkują poważnym obniżeniem umiejętności rozpoznawania otoczenia oraz komunikacji. Jakie możemy wymienić wady słuchu?

Rodzaje wad słuchu

Wyróżniamy kilka kategorii służących klasyfikacji wad słuchu. W pierwszej kolejności jest to czas ujawnienia się uszkodzeń słuchu – ta kategoria ma niezwykle istotne znaczenie dla możliwości posługiwania się językiem mówionym. Wyróżnia się:

  • głuchotę prelingwalną – powstaje przed opanowaniem języka, czyli w okresie od narodzin do około 2-3 roku życia;
  • głuchotę perilingwalną – powstaje w wieku 3 do 5 lat, kiedy dziecko dopiero uczy się posługiwać mową;
  • głuchotę postlingwalną – powstaje w wieku po 5 roku życia, czyli w okresie, kiedy dziecko już w dobrym stopniu opanowało mowę.

Słuch odgrywa kluczowe znaczenie w nauce mowy – wyjaśnia przedstawiciel Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie - Jeśli dziecko utraci go we wczesnym dzieciństwie, poprawne opanowanie języka stanie się dla niego w praktyce niemożliwe.

Uszkodzenia drogi słuchowej

Inną kategorią klasyfikacji wad słuchu jest miejsce uszkodzenia drogi słuchowej. Pod tym względem wyróżniamy:

  • niedosłuch przewodzeniowy – wynika z uszkodzenia w obrębie części przewodzącej, czyli ucha zewnętrznego i środkowego. Charakteryzuje się uszkodzeniem słuchu w stopniu lekkim lub umiarkowanym, o równomiernym ubytku słuchu dla wszystkich częstotliwości, jednak bez zmian jakościowych słyszenia;
  • niedosłuch odbiorczy – wynika z uszkodzenia części odbiorczej, czyli ucha wewnętrznego, nerwu słuchowego, centralnej części drogi słuchowej i ośrodków słuchowych w płatach skroniowych kory mózgowej. Charakteryzuje się nie tylko ubytkiem słuchu, ale również zmianą jakości słyszenia. Uszkodzenie może mieć różne nasilenie, od lekkiego do głębokiego. Warto wiedzieć, że uszkodzenie ucha wewnętrznego może również prowadzić do zaburzeń równowagi;
  • niedosłuch mieszany – wynika z jednoczesnego uszkodzenia struktur ucha środkowego i wewnętrznego, stanowi kombinację przyczyn powodujących wystąpienie niedosłuchu przewodzeniowego i odbiorczego. Niedosłuch tego rodzaju może występować z innymi dysfunkcjami, np. uszkodzenie wzroku, zaburzenia zachowania oraz niepełnosprawność intelektualna.

Przyczyny wad słuchu

Istnieje wiele przyczyn występowania wad słuchu. Wyróżniamy między innymi:

  • czynniki dziedziczne – czyli dziedziczenie dominujące, recesywne oraz z chromosomem X;
  • czynniki zaburzające rozwój płodu, np. choroba wirusowa matki, zatrucie lekami, infekcja wewnątrzmaciczna;
  • czynniki działające w okresie okołoporodowym, np. wcześniactwo, nieprawidłowości podczas porodu, zaburzenia krążenia lub oddychania;
  • czynniki działające w okresie poporodowym, np. żółtaczka, zakażenia i urazy.

Podziel się