Materiał Partnera Co warto wiedzieć na temat badań kontrolnych pracowników?

Co warto wiedzieć na temat badań kontrolnych pracowników?

Obecnie w medycynie pracy wyróżnia się trzy grupy badań pracowników. Mowa o tych wstępnych, które przeprowadza się tuż po zatrudnieniu danej osoby na konkretne stanowisko, o tych okresowych, będących sprawdzeniem stanu zdrowia po określonym czasie, a także o badaniach kontrolnych. Te związane są z orzecznictwem lekarskim, w przypadku, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym ponad 30 dni.

Badanie kontrolne – co mówi prawo?

Według przepisów prawa badanie kontrolne musi być bezwzględnie wykonane u pracowników, którzy przebywali na urlopie chorobowym dłużej, niż 30 dni. Celem tychże badań, jest zaś określenie, czy dana osoba jest w pełni zdolna do wykonywania czynności zawodowych, na swoim stanowisku pracy. Warto przy tym wiedzieć, że często badania kontrolne dotyczą kobiet w ciąży, które po urodzeniu dziecka i okresie urlopu macierzyńskiego, a nawet wypoczynkowego, powinny zostać przez pracodawcę skierowane na tego typu konsultacje lekarskie. Istotne przy tym jest to, iż koszty profilaktyki zdrowotnej w tym zakresie zawsze ponosi pracodawca, który często jest zobowiązany wypłacić pracownikowi kwotę związaną z przejazdem do specjalistycznej placówki medycyny pracy, jeśli jest ona oddalona znacznie od siedziby firmy, czy miejsca zamieszkania danej osoby. Warto pamiętać także o tym, że pracodawca czas przeprowadzenia badań, powinien wliczyć, do harmonogramu pracy – kontrolę lekarską należy zatem traktować, jaki czas przepracowany przez pracownika.

Podstawy prawne: art. 229 § 2 k.p. i art. 229 § 4 k.p.

Skierowanie i orzeczenie lekarskie

Skierowanie na badanie kontrole powinno zawierać kilka informacji dotyczących wypełnianych przez danego pracownika obowiązków. Przede wszystkim musi być ono opatrzone danymi, na temat czynników szkodliwych dla zdrowia lub też niebezpiecznych warunków pracy, a także nazwą stanowiska. Ważne jest również to, aby placówka, z którą firma posiada podpisaną umowę, archiwizowała wszystkie wyniki badań, które muszą być ze sobą porównywane. Jeśli chodzi o orzeczenie lekarskie, składa się na nie opinia, wydana przez lekarza medycyny pracy, po wywiadzie lekarskim, podstawowych badaniach pacjenta, a także po konsultacjach specjalistycznych – u okulistów, neurologów, czy też u psychologów i psychiatrów. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, lekarz ma prawo wysłać swojego pacjenta na dodatkowe badania diagnostyczne, a także laboratoryjne do innej przychodni, lub w obrębie własnej, jeśli ta jest szeroko wyspecjalizowana. Za taką uznaje się m.in. Jeleniogórski Ośrodek Medycyny Pracy, który obsługuje ponad 100 firm, a także wiele osób prywatnych. Placówka słynie bowiem między innymi z przeprowadzania profilaktyki, w formie szczepień ochronnych.

Podziel się