Materiał Partnera Analiza chromatograficzna – na czym polega?

Analiza chromatograficzna – na czym polega?

Nowoczesne techniki analityczne umożliwiają przeprowadzenie badań substancji na poziomie cząsteczkowym i atomowym. Zgłębienie ich budowy i właściwości pozwala tworzyć nowe materiały, kosmetyki, leki i preparaty do zastosowań domowych i przemysłowych. Jednym ze sposobów badania składu mieszanin związków chemicznych jest analiza chromotograficzna.

Chromatografia – czym jest i gdzie znajduje zastosowanie?

Analiza chromatograficzna jest powszechnie wykorzystywana do badania składu mieszanin lub ich rozdzielania. Każda analiza, bez względu na rodzaj zastosowanego eluentu, wymaga uprzedniego rozdzielenia mieszaniny substancji. W tym celu technik analityk przepuszcza substancję przez złoże, które pochłania badaną substancję. W kolejnym etapie dochodzi do przepuszczenia eluentu (związku o niskiej masie cząsteczkowej) przez złoże i wymycia absorbowanej mieszaniny. Jako że każda substancja wymywa się w inny sposób, można określić na tej podstawie skład mieszaniny.

Sprawą kluczową dla jakości i właściwości wyrobu są proporcję substancji, które tworzą mieszaninę. Nawet delikatne anomalie mogą spowodować, że kosmetyk będzie podrażniał skórę, a lek zadziała inaczej niż powinien. Analiza chromatograficzna to sprawa kluczowa dla jakości i bezpieczeństwa substancji wykorzystywanych w przemyśle chemicznym.

Typy analiz chromatograficznych

Nowoczesne laboratoria badawczo-usługowe, takie jak Chemlab, oferują różnego rodzaju techniki analiz chromatograficznych, które różnią się od siebie rodzajem zastosowanego eluentu. W zależności od rodzaju zastosowanego płynu wymywającego wyróżniamy:

  • chromatografię gazową (fazą ruchomą jest gaz, a stacjonarną – absorbent lub adsorbent pokrywający nośnik)
  • chromatografię cieczową (przypominającą proces sączenia, eluentem jest ciecz)
  • chromatografię nadkrytyczną (eluentem jest substancja w stanie nadkrytycznym, w którym temperatura i ciśnienie są większe od ciśnienia i temperatury jej punktu krytycznego).

Kolejne kryterium podziału dotyczy typu złoża wykorzystywanego do absorpcji substancji. W takim przypadku wyróżniamy metodę: planarną, kolumnową, powinowactwa oraz jonowymienną.

Każda z wyżej wymienionych metod pozwala na rozdzielenie składników w nieco inny sposób, ale efekt końcowy zawsze jest tak sam. Rodzaj chromatografii jest ściśle dopasowany do typu mieszaniny. Laboratoria badawcze wykorzystują do prac wyspecjalizowane urządzenia przystosowane do konkretnych metod m.in. kolektory frakcji.

Opracowanie:

Chemlab

Konin , Szpitalna 13

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas