Artykuł sponsorowany W jakich sytuacjach trzeba ubiegać się o poświadczenie podpisu przez notariusza

W jakich sytuacjach trzeba ubiegać się o poświadczenie podpisu przez notariusza

Polskie prawo dokładnie określa przypadki, w jakich nie wystarczy sam podpis zainteresowanej strony, ale konieczne jest jego poświadczenie przez notariusza. Celem tego rozwiązania jest zapobieganie fałszowaniu oraz rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących autentyczności i ważności sygnatury. Zobacz, w jakich sytuacjach trzeba udać się do kancelarii notarialnej, by poświadczyć podpis.

Czym jest notarialne poświadczenie podpisu?

Notarialne poświadczenie podpisu to prosta procedura, podczas której notariusz potwierdza jego własnoręczność. Czynność ta może dotyczyć podpisu już złożonego lub składanego podczas wizyty w kancelarii notarialnej na przygotowanych wcześniej dokumentach. Do prawidłowej i niepodważalnej identyfikacji osoby podpisującej się niezbędne są jej aktualne dokumenty: dowód osobisty lub paszport. Ustawa Prawo o notariacie precyzuje również, że podpis powinien zostać złożony ręcznie, trwałym narzędziem (czyli nie ołówkiem), w fizycznej obecności notariusza, a dokument, na którym jest składany, musi być przygotowany w sposób trwały, uniemożliwiający zmianę jego treści po podpisaniu.

Dowodem poświadczenia notarialnego podpisu jest przygotowana przez notariusza krótka wzmianka o autentyczności podpisu, dołączana do podpisywanych dokumentów. Poświadczenie musi zawierać datę i miejsce jego sporządzenia oraz pieczęć, podpis i oznaczenie notariusza. Na prośbę zainteresowanego można zawrzeć również informację o godzinie i minucie poświadczenia.

Kiedy poświadczenie podpisu przez notariusza jest wymagane prawem?

Notarialne poświadczenie podpisu umożliwia udowodnienie jego autentyczności, a co za tym idzie – ważności podpisanego dokumentu – przed sądem i organami administracyjnymi. Prawodawca określił sytuacje, w których jest ono obligatoryjne. Należy do nich:

  • umowa zbycia udziałów w spółce prawnej,
  • umowa zbycia przedsiębiorstwa,
  • umowa wydzierżawienia przedsiębiorstwa;
  • wzór podpisu osoby reprezentującej spółkę;
  • pełnomocnictwa do czynności prawnej lub odbioru dokumentów, pieniędzy czy przesyłek;
  • dokumenty wymagające wpisu do ksiąg wieczystych;
  • oświadczenia o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

Korzyści płynące z podpisu u notariusza

Poświadczenie notarialne podpisu niesie za sobą wiele korzyści – przede wszystkim stanowi zabezpieczenie przed próbą wyparcia się podpisania danego dokumentu lub dowiedzenia, że podpis został sfałszowany przez drugą stronę. Coraz częściej klienci decydują się na taką procedurę nawet wtedy, gdy nie jest wymagana prawem – tłumaczy pracownik Kancelarii Notarialnej Joanny Heliosz w Sosnowcu.

Jakie dokumenty można zabezpieczyć podpisem poświadczonym notarialnie? Na przykład umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub samochodów bądź protokoły uzgodnień przyszłych transakcji. Taka umowa stanowi większą gwarancję dla obu podpisujących ją stron, ponieważ zabezpiecza je przed potencjalnymi problemami administracyjnymi i w przypadku postępowania sądowego. Warto więc skorzystać z tej procedury, by zapewnić sobie spokój ducha.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas