Artykuł sponsorowany Raporty dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Raporty dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Polityka proekologiczna państw o wysokich wskaźniku gospodarczym spowodowała powołanie takich organów jak Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Jego działania mają na cele wdrażanie systemów ochrony środowiska, a także administrowanie handlem uprawnień do emisji na terenie Polski. W ten właśnie sposób wiele ośrodków przemysłowych jest zobowiązanych do przygotowywania raportów dla KOBiZE.

Obowiązek raportowania

Obowiązkiem sporządzania specjalistycznych raportów dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami objęte są wszystkie podmioty gospodarcze, które wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane, a także inne substancje, wpływające na stan środowiska. Mogą to być firmy posiadające nowoczesne parki technologiczne, wyposażone w komory lakiernicze, klimatyzatory, stanowiska spawalnicze czy też urządzenia techniczne takie jak kotły i agregaty. Raport dotyczący zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji musi być składany przez przedsiębiorstwa objęte przepisem (art. 6 ust. 2 pkt. 1-5 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664) przynajmniej raz w roku.

Rejestracja w KOBiZE i współpraca z laboratorium ochrony środowiska

Podmioty, które są zobowiązane do sporządzania raportów dla KOBiZE, muszą dokonać rejestracji – utworzone zostaje wtedy konto w Krajowej bazie. W ten sposób dane przedsiębiorstwo przesyła odpowiednie raporty, które określają wielkość produkowanej emisji gazów. Ich poziom ustalany jest przez profesjonalne firmy zajmujące się działaniami ochrony środowiska, które posiadają nowoczesne laboratoria, a także sprzęty do badań terenowych. Takim podmiotem jest przedsiębiorstwo Ekotest, firma innowacyjno-wdrożeniowa ochrony środowiska, która pomaga w przepisowym wypełnianiu zobowiązań wobec KOBiZE.

Audyt środowiskowy

Bardzo często duże ośrodki przemysłowe i produkcyjne wykorzystują wiedzę firm oferujących usługi ochrony środowiska w celu wykonania przez nie audytu środowiskowego. Wielokrotnie jest on przeprowadzany w taki sam sposób, jak dokonują tego organy kontrolujące, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą wyeliminować wszystkie nieprawidłowości. Za audyt środowiskowy uznaje się bowiem narzędzia zarządcze mające ocenić dokumentację, sposoby funkcjonowania systemów jakościowych, a także systemów produkcyjnych, które dotyczą ochrony środowiska. Warto wiedzieć, że wiele firm podejmuje współpracę z podmiotami zajmującymi się analizami ekologicznymi w celu stałego doradztwa, sporządzania niezbędnych raportów, a także reprezentowania przed organami kontrolnymi.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas