Materiał Partnera Ekologiczne zarządzanie – jak zadbać o środowisko w firmie?

Ekologiczne zarządzanie – jak zadbać o środowisko w firmie?

Coraz więcej przedsiębiorstw postanawia przeciwdziałać narastającemu zanieczyszczeniu środowiska i nieodpowiedniemu wykorzystywaniu zasobów naturalnych, wprowadzając w swoich spółkach tzw. ekologiczne zarządzanie. Ma ono nie tylko pomóc zadbać o najbliższe otoczenie, ale także przyczynić się do promowania ekologicznych rozwiązań.

Firma w środowisku naturalnym

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w środowisku naturalnym i w różny sposób na nie wpływa. Choć realizuje ono własne cele, to dodatkowo pełni także funkcję społeczną, co sprawia, że tak samo, jak inni, powinno przyczyniać się do poprawy kondycji środowiska. Na gruncie tego założenia wyrosła społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), która ściśle wiąże się z ekologicznym zarządzaniem, a jej głównym zadaniem jest dbanie o dobro społeczeństwa. Czym dokładnie jest jednak samo zarządzanie ekologiczne? To prowadzenie przedsiębiorstwa z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień dotyczących ekologii oraz zarządzania środowiskiem. Skupia się ono również na zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym i różnych narzędziach służących do jego wdrażania. Wszystko po to, aby przedsiębiorstwa miały jak najlepszy wpływ na najbliższe otoczenie.

Zasady ekologicznego zarządzania

Jedną z ważniejszych zasad jest wielokrotne wykorzystanie danego produktu (wielofunkcyjność). Tworzone przez przedsiębiorstwo wyroby powinny być nie tylko jak najlepsze pod względem wygody, jakości czy estetyki, ale także pod względem bezpieczeństwa i oszczędności w użytkowaniu. Możliwość wielokrotnego wykorzystania produktu to dziś jedna z najważniejszych cech. Inną zasadą jest zasada recyklingu – odpady i zużyte przedmioty powinny być ponownie użytkowane, poprzez przetworzenie ich na materiał lub energię albo wykorzystanie w innym celu. Kolejną zaś doskonalenie i rozwój – wynikają one z przekonania, że żaden system nie będzie poprawnie funkcjonować, jeżeli nie ewoluuje i nie ulega potrzebnym zmianom. Przedsiębiorstwo, chcąc odpowiadać wyzwaniom rynku, powinno dążyć do odnajdywania nowych dróg (innowacyjności), aby jak najlepiej spełniać oczekiwania społeczeństwa oraz samego środowiska.

Przykłady ekologicznego zarządzania

Firmy zdają sobie sprawę z tego, że najważniejsze jest wspólne dobro, dlatego coraz chętniej wprowadzają do swojej polityki także zarządzanie ekologiczne. Jednym z takich przedsiębiorstw jest https://www.lppsa.com – polska firma odzieżowa. Poza recyklingiem (makulatura, nakrętki, baterie itd.), spółka korzysta m.in. z toreb wielokrotnego użytku w ramach wewnętrznej poczty. Co więcej, zmiana tradycyjnych faktur na te elektroniczne oraz zorganizowanie rowerów służbowych to kolejny krok mający na celu dbanie o zdrowie i środowisko. Powoli wprowadzane jest też energooszczędne, nowoczesne oświetlenie (lampy typu LED), które pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Przy tym LPP uruchomiło w firmie również automatyczny system zarządzania oświetleniem – poza godzinami otwarcia salonów główne oświetlenie ograniczone jest o 70%.

Podziel się