Artykuł sponsorowany Czym są opłaty środowiskowe i kto musi je płacić?

Czym są opłaty środowiskowe i kto musi je płacić?

Opłaty środowiskowe to rodzaj danin, które uiszcza przedsiębiorca. Ich zapłata zależy od kilku czynników, które są stanowione przez przepisy prawa polskiego. Dodatkowo przepisy w tym obszarze co kilka lat ulegają zmianie, dlatego warto pozostawać z nimi na bieżąco, aby móc kontrolować wydatki, jakie z tego tytułu poniesie nasza firma. Jakie aspekty obejmują opłaty środowiskowe i przed kim stawia się obowiązek ich opłacania?

Czym są opłaty środowiskowe?

Opłaty środowiskowe są pobierane za korzystanie z zasobów środowiska naturalnego. Obejmują takie obszary jak:

  • wypuszczanie do atmosfery gazów oraz pyłów np. ze środków transportowych, spawania, a także malowania pomieszczeń należących do firmy,
  • wprowadzanie do wód lub ziemi ścieków,
  • pobór wód,
  • magazynowanie odpadów.

Jakie obowiązki ma w tym zakresie przedsiębiorca?

Poza naliczeniem opłaty, przedsiębiorca ma także obowiązek prowadzenia działań z zakresu tzw. ewidencji środowiskowej, która stanowi wewnętrzny dokument gdzie załącza się dane o eksploatacji zasobów, np. ilości wody pobranej na poczet działań przedsiębiorstwa. Wszystkie te dane stanowią podstawę do obliczania składki, którą ma uiścić przedsiębiorca, a kwoty te są określane zgodnie z decyzją Ministra Środowiska. Jeśli nie jesteśmy w stanie samodzielnie prowadzić tego typu ewidencji, możemy skorzystać z usług zewnętrznych przedsiębiorstw. Jednym z nich jest Pracownia Ochrony Środowiska ze Szczecina, która świadczy szeroką paletę usług związanych z badaniem oddziaływania przedsiębiorstw na zasoby naturalne i pomocą doradczą w tym zakresie.

Kto nie podlega opłacie środowiskowej?

Przepisy prawa stanowią także o tym, kto spośród przedsiębiorców nie podlega tego typu opłatom. Zwolnienie dotyczy podmiotów, w przypadku których półroczna stawka nie przekroczyła 400 zł, brak należności nie oznacza jednak, że przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji środowiskowej. Wręcz przeciwnie. Nakaz ten wciąż go dotyczy, a jeśli informacje te nie są przekazywane, ewentualna opłata naliczana jest zgodnie z decyzją wewnętrzną, pochodzącą z własnych ustaleń Inspektora ochrony środowiska, przynależnego konkretnemu województwu.

Opłaty środowiskowe to temat, który często jest obcy dla większości przedsiębiorstw. Warto jednak zgłębić swoją wiedzę na ten temat, w czym mogą pomóc nam firmy, które doskonale orientują się w tego typu przepisach prawnych oraz są w stanie doradzić nam, jak poprawnie i rzetelnie podchodzić do tego typu działań. Mogą także część prac wykonać za nas, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoszczędzić cenny czas na inne obszary działalności firmy

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas