Artykuł sponsorowany Patent na wynalazek - co warto o nim wiedzieć?

Patent na wynalazek - co warto o nim wiedzieć?

Czym jest wynalazek? Choć odpowiedź na to pytanie z pozoru wydaje się być oczywista, w rzeczywistości wcale taka nie jest. Nie ulega jednak wątpliwości, że wynalazki dobrze jest chronić - zarówno pod kątem własności intelektualnej, jak i w wymiarze prawnym. Do tego właśnie służy tytułowy patent. Co warto o nim wiedzieć? Czy patent na wynalazek zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? Kiedy warto go stosować?

Pytanie fundamentalne - co określa się mianem wynalazku?

Wynalazek to oryginalne i na swój sposób innowacyjne rozwiązanie pewnego problemu technicznego. Rozwiązanie to musi być zatwierdzone jako nowe i do tej pory niespotykane/nieużywane. Zdecydowanie najczęściej spotykaną kategorią wynalazków są urządzenia techniczne (różnego rodzaju maszyny przemysłowe, narzędzia, mechanizmy). Jednak jak podkreślają specjaliści z kancelarii rzeczników patentowych Brandpat, mianem wynalazku mogą być również określone przedmioty z zupełnie innych dziedzin - gadżety codziennego użytku, przepisy czy receptury (na suplementy, leki, wywary itp.). Osobną kategorię stanowią wynalazki z zakresu procesów technologicznych, czyli takie, które w jakiś sposób ułatwiają/przyspieszają wykonanie określonych czynności z zachowaniem bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości wyrobów.

Czym jest patent na wynalazek?

Zdarza się, że określenia “wynalazek” i “patent” używane są zamiennie jako wyrażenia synonimiczne. Nic bardziej mylnego - patent stanowi swoistą ochronę wynalazku, czyli wspomnianego wyżej rozwiązania technicznego. Patent na wynalazek jest więc prawem ochronnym, które może być następnie wykorzystane w różnych celach, na przykład zarobkowych (wynalazek można sprzedać lub udzielić na niego płatnej licencji).

Kiedy warto chronić swój pomysł patentem?

Ochrona swojego wynalazku patentem jest polecana co najmniej z kilku powodów. Oto najważniejsze z nich:

  • patent na wynalazek stanowi doskonały sposób zabezpieczenia w przypadku obawy o bezprawne wykorzystanie danego rozwiązania przez osoby trzecie;

  • patenty to tzw. aktywa trwałe, czyli niematerialna wartość prawna; można nimi swobodnie handlować lub amortyzować je w spółce;

  • w przypadku innowacyjnych maszyn lub urządzeń, które stosunkowo łatwo skopiować, patenty to doskonała metoda zabezpieczenia się przed tzw. inżynierią odwrotną, która może zostać wykorzystana przez firmy konkurencyjne dla firmy będącej pomysłodawcą rozwiązania.

Pomysł jest nazywany “wynalazkiem na patent” po spełnieniu następujących warunków:

  • stosowalności,

  • wynalazczości,

  • nowości,

  • spełnienia wymogów moralno-obyczajowych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas