Artykuł sponsorowany Jak uzyskać patent na wynalazek lub wzór techniczny?

Jak uzyskać patent na wynalazek lub wzór techniczny?

Mimo że procedura uzyskania patentu jest czasochłonna i kosztowna, to warto się jej poddać, aby uzyskać prawną ochronę dla swojego wynalazku lub wzoru technicznego. W zgromadzeniu dokumentów i przeprowadzeniu przez poszczególne etapy zgłaszającemu swoje usługi oferują rzecznicy patentowi. Jeżeli proces zakończy się pozytywnie, przyznawany jest odpowiedni dokument. W jaki sposób go uzyskać?

Dokumenty potrzebne do uzyskania patentu

Patent na wynalazek lub wzór techniczny to dokument dający prawo do wyłącznego korzystania z tego wynalazku lub wzoru w celach zarobkowych lub zawodowych na całym obszarze kraju, który jest jedną ze stron Konwencji o patencie europejskim. Aby uzyskać patent, należy przedstawić następujące dokumenty (w trzech egzemplarzach): podanie złożone na formularzu Europejskiego Urzędu Patentowego, opis wynalazku, zastrzeżenie patentowe, skrót opisu i rysunki. Zgłoszenia może dokonać osoba fizyczna, prawną i każda osoba niezależnie od jej narodowości, miejsca zamieszkania lub miejsca zarejestrowania przedsiębiorstwa. Zgłoszenia patentowego można dokonać osobiście, pocztą lub faksem, ale w przypadku tych dwóch ostatnich metod wniosek powinien do urzędu w ciągu czternastu dni od daty nadania.

Jakie są etapy rozpatrywania wniosku patentowego?

Proces uzyskania patentu na wynalazek lub wzór techniczny jest rozłożony na etapy. Pierwszym z nich jest kontrola formalna. Podczas niej Europejski Urząd Patentowy sprawdza, czy złożone zostały wszystkie dokumenty, czy wypełniono je we właściwy sposób i czy została uiszczona opłata  związana z uzyskaniem patentu. Następnie rozpoczyna się poszukiwanie europejskie. Polega na wydaniu sprawozdania na podstawie zastrzeżeń uwzględniających złożone opisy i rysunki. Ten dokument jest wysyłany do zgłaszającego wraz z kopią opinii patentowości. Kolejnym etapem jest publikacja, która następuje po upływie 18 miesięcy. Dalej następuje badanie merytoryczne na wniosek zgłaszającego. Obejmuje pełne badania i nadanie patentu.

Opłaty za nadanie patentu

Procedura uzyskania patentu może wydawać się skomplikowana. Osoby ubiegające się o patent mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy rzecznika patentowego, na przykład Katarzyny Żeromskiej, której biuro znajduje się w Warszawie. Jedną z ważniejszych rzeczy, o którą należy zadbać w związku z chęcią uzyskania patentu, są odpowiednie opłaty. Są to kwoty uzależnione od rodzaju opłaty. Uiścić trzeba właściwe kwoty za: zgłoszenie drogą tradycyjną, każdą następną stronę powyżej 20 stron, pełnomocnictwo rzecznika patentowego, okresy ochronne, pełne badanie. Wysokość opłat jest także uzależniona od tego, jaki patent chce się uzyskać: krajowy, międzynarodowy, czy krajowy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas