Materiał Partnera Czym jest wynalazek i jak go zabezpieczyć prawnie?

Czym jest wynalazek i jak go zabezpieczyć prawnie?

Za wynalazek uznaje się oryginalne rozwiązanie problemu technicznego lub wyjątkowy przedmiot, który w danej formie nie pojawił się nigdy na rynku. Osoby, które tworzą autorskie aplikacje internetowe, oprogramowanie, maszyny lub przedmioty powinny zainteresować się ich ochroną prawną. Dzięki temu możliwym jest uzyskanie prawa wyłączności do swojego pomysłu oraz wynalazku. W tym artykule dowiesz się jak zabezpieczyć prawnie swój wynalazek.

Wynalazek - jak jest definiowany?

Wynalazkiem jest najczęściej nowe urządzenie, jego podzespół, wyjątkowa receptura, technologia bądź sam proces, który znacząco ułatwia wykonanie określonej czynności. Wynalazkiem określa się wytwór ludzki spełniający następujące warunki:

  • powinien być nowością, a więc do momentu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym nie może istnieć w przestrzeni publicznej np. na stronach internetowych czy targach tematycznych. Informacji o nowym produkcie lub patencie nie mogą pojawiać się również w publikacjach zagranicznych.
  • nie może być oczywisty w obrębie innych rozwiązań dostępnych w obrębie danej dziedziny,
  • musi być gotowy do produkcji, zaś sposób powstawania powinien pozwalać na wielokrotne odtwarzanie.

Za wynalazki można więc uznać różnego rodzaju maszyny bądź ich mechanizmy, przepisy, receptury, nowe technologie i tym podobne.

Wynalazek - jak go opatentować?

W przypadku chęci zgłoszenia wynalazku do patentu warto skorzystać z usług profesjonalnego rzecznika. Kancelaria Patentowa Józef Hładyniuk proponuje specjalistyczną pomoc w dowolnym aspekcie związanym z prawem patentowym. Do zakresu obowiązków rzecznika patentowego należą zarówno konsultacje w zakresie czynności związanych z opatentowaniem wynalazku jak i jego prawnej ochrony. Rzecznik patentowy może reprezentować swojego klienta w różnego rodzaju postępowaniach sądowych oraz wspomagać go w procesie roszczenia praw związanych z bezprawnym wykorzystywaniem już zgłoszonego patentu. Usługi doradcy podatkowego opierają się więc nie tylko na wystawianiu opinii i analiz prawnych, ale również na doradztwie i pomocy prawnej w zgłoszeniu patentu oraz egzekwowania praw patentowych. Skorzystanie z usług zaufanego doradcy podatkowego pozwala skutecznie chronić wynalazek przed nielegalnym jego produkowaniem, sprzedawaniem bądź wykorzystywaniem.

Patent na wynalazek - jak wygląda w praktyce?

Patent otrzymuje wynalazek stanowiący nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania dzieło. Za wynalazek można uznać zarówno wytwór materialny i cyfrowy, jak również technologię lub metodę mającą wpływ na materię. Od momentu zgłoszenia patent trwa przez 20 lat. Przykładem wynalazku może być zarówno maszyna lub jej fragment, środek chemiczny czy sposób wytwarzania danego przedmiotu, a także nowatorskie zastosowanie preparatu farmaceutycznego czy substancji.

Oto lista sposobów na prawną ochronę wynalazku:

  • patent gwarantujący ochronę na terytorium Polski - wydawany przez Urząd Patentowy RP,
  • patent chroniący we wskazanych państwach europejskich - udzielany w trybie procedury europejskiej,
  • patent zabezpieczający w określonych państwach Układu PCT (międzynarodowy) - w oparciu o Układ o Współpracy Patentowej.

Zgłoszenie chęci opatentowania wynalazku pozwala na jego pełną ochronę prawną. Bez względu na to na jakim obszarze chce się zabezpieczyć wynalazek, warto w tym celu skorzystać ze specjalistycznej pomocy doradcy patentowego.

 

Opracowanie:

Józef Hładyniuk Kancelaria Patentowa

Lublin , Głęboka 29

Podziel się