Artykuł sponsorowany Kosztorys robót budowlanych firmy Bud Mar Invest Marcin Regulski

Kosztorys robót budowlanych firmy Bud Mar Invest Marcin Regulski

Oszacowanie kosztów budowy może być wymagane na różnych etapach prac: na samym początku, podczas przygotowywania oferty, przy składaniu wniosku o pożyczkę lub na końcu, gdy podwykonawcy przedstawiają szacunki dotyczące pracy, której nie byli w stanie prawidłowo wycenić. Jakie są typy kosztorysów, z jakiego powodu są tak ważne i wymagane przez instytucje? Można to zaobserwować na przykładzie kosztorysów przygotowanych przez firmę Bud Mar Invest Marcin Regulski z Wrocławia.

Co to jest kosztorys?

Kosztorys budowlany jest dokumentem sporządzany na potrzeby robót budowlanych, dzięki któremu jest możliwe w sposób sprawny i rzetelny przedstawienie wszystkich kosztów związanych z realizowaną budową. Kosztorys budowlany jako dokument finansowy jest uznawany przez wiele stron zaangażowanych w proces inwestycji budowlanych. Odpowiednio sporządzone pismo określa kalkulację kosztów do przyjętych metod. Najczęściej są one przyjmowane na podstawie pracy wykonanej w odniesieniu do budowy. Kosztorys spełnia wiele funkcji, dlatego jego przygotowanie jest niezwykle ważnym zadaniem. Profesjonalnie zajmuje się tym firma Bud Mar Invest Marcin Regulski z Wrocławia. Dokument pozwala zaplanować każdy krok, który jest przydatny nie tylko dla inwestora, ale dla przedsiębiorców projektu.

Jakie są rodzaje kosztorysów?

Wyróżnia się następujące rodzaje kosztorysów:

  • inwestora – najbardziej wyczerpujący kosztorys, który zawiera najwięcej informacji. Jest realizowany na podstawie zestawienia wszystkich robót budowlanych z podziałem na etapy i podetapy. Zawiera listę wszystkich materiałów potrzebnych do pracy wraz z ich aktualnymi cenami. Dodatkowo kosztorys określa czas potrzebny na ich wykonanie w postaci roboczogodzin i sprzętu;

  • oferty – jest przygotowywany przez przedsiębiorcę na zlecenie inwestora. Zawiera informacje o koszcie pracy, wymaganym czasie i ewentualnej dodatkowej pracy. Najczęściej opiera się na wycenie dostarczonej przez inwestora, a kosztorys wykonawcy porównuje się z kosztorysem inwestora;

  • ślepy – dotyczy inwestycji, która nie ma ustalonej daty zakończenia. Zawiera wszystkie szczegóły, w tym zakres godzin pracy, materiałów i sprzętu. Ten kosztorys nie obejmuje cen i kosztów;

  • powykonawczy – przygotowywany na bieżąco i podsumowujący poszczególne etapy prac budowlanych. Zwykle jego zadaniem jest podsumowanie ostatecznych kosztów i porównanie ich z kosztorysem inwestora.

Profesjonalna pomoc kosztorysantów

Przygotowanie kosztorysu najlepiej jest zlecić doświadczonym osobom w tej kwestii. Taką firmą jest Bud Mar Invest Marcin Regulski z Wrocławia. W przypadku konieczności przedstawienia dokumentów instytucjom, które dofinansowują różne inwestycje, należy przygotować dokumentację w dokładny sposób. Rozwiązaniem jest skorzystanie z usług zatwierdzonego biura ekspertyz. Niektóre organy wymagają nawet, aby kosztorys był dokonywany przez osoby do tego upoważnione. Warto również skorzystać z usługi kosztorysanta w przypadku sprawdzenia kosztorysu, pomiaru robót i przedmiaru robót otrzymanych od firmy lub wykonanych przez nas. Czasami po prostu zachodzi potrzeba zestawienia kosztów, które należy wykonać jak najdokładniej. Jeśli inwestycja nie rozpoczęła się w terminie, może być konieczna aktualizacja cen i weryfikacja dokumentów przez kosztorysantów.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas