Materiał Partnera Kiedy korzystamy z usług tłumacza przysięgłego a kiedy zwykłego?

Kiedy korzystamy z usług tłumacza przysięgłego a kiedy zwykłego?

Teoretycznie przy każdym tłumaczeniu chodzi o to, aby przetłumaczony tekst jak najwierniej odzwierciedlał treść oryginału. Jednak nawet z pozoru biegłe posługiwanie się językiem obcym w mowie oraz w piśmie nie wystarczy, gdy konieczne jest przetłumaczenie różnego rodzaju dokumentów urzędowych. W takiej chwili jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do tłumacza przysięgłego. Jakie kompetencja posiada taka osoba? Czym różni się od zwykłego tłumacza? Koniecznie przeczytaj!

Tłumacz przysięgły – czyli kto?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych tłumaczeń, a także poświadczaniem przekładów i odpisów wykonanych przez inne osoby. Każda jego praca posiada uwierzytelnienie osobistą pieczęcią, która nadawana jest przez Ministra Sprawiedliwości.

Osoba będąca lub chcąca zostać tłumaczem przysięgłym musi spełniać kilka specjalnych wymagań. Przede wszystkim musi mieć zdolność do czynności prawnych. Powinna mieć także obywatelstwo polskie, jednego z krajów Unii Europejskiej lub państwa, które podpisało z Polską stosowne porozumienie. Niezbędne jest także uzyskanie pozytywnego wyniku z testu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego zdanie skutkuje wpisaniem kandydata do rejestru tłumaczy przysięgłych, który jest ogólnodostępny. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu jest tytuł magistra i nieposiadanie na swoim koncie wyroków za umyślne przestępstwa, przestępstwa skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Odpowiedzialność prawna

Tłumacz przysięgły w przeciwieństwie do zwykłego tłumacza zatwierdza prawdziwość przekładu za pomocą swojej pieczęci (zawiera imię i nazwisko jej właściciela) pod groźbą odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji, gdy klient poniesie straty wynikające z błędów popełnionych przez tłumacza, ma prawo oczekiwać i na drodze sądowej dochodzić od niego odszkodowania finansowego. Nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków przez tłumacza przysięgłego mogą go również kosztować utratę możliwości wykonywania zawodu.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są jedynie w formie pisemnej, ponieważ muszą być opatrzone wyżej wspomnianą pieczęcią. Tego typu dokumenty wymagane są w przypadku różnego rodzaju pism urzędowych, posiadających moc prawną. Najczęściej są to dokumenty do przedłożenia w banku, u notariusza, prawnika, pracodawcy itp. W przypadku przetłumaczenia książki, broszury, artykułu, instrukcji obsługi czy strony internetowej wystarczające kompetencje posiada tłumacz zwykły.

Bez względu na rodzaj dokumentu lub tekstu, który potrzebujemy przetłumaczyć, najważniejszą sprawą są kompetencje tłumacza i to nimi powinniśmy się kierować przy wyborze osoby, której zlecamy wykonanie zadania. Dobrym wyborem będzie skorzystanie z usług Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego Ewa Szymczyk-Dziędziewicka prowadzącej działalność we Wrocławiu. W jej ofercie znajdziemy tłumaczenia poświadczone z języka niemieckiego na język polski oraz tłumaczenia poświadczone z języka polskiego na język niemiecki.

Opracowanie:

Tłumacz Przysięgły języka niemieckiego

Wrocław , Powstańców Śląskich 5 lok. 601

Podziel się