Artykuł sponsorowany Kancelaria Komornicza Piotra Świnogi  – jak odzyskać swoje pieniądze?

Kancelaria Komornicza Piotra Świnogi – jak odzyskać swoje pieniądze?

Decydując się na udzielenie komuś pożyczki lub stając się poręczycielem czyichś zobowiązań finansowych, najczęściej nie jesteś w stanie przewidzieć kłopotliwych konsekwencji. Zdarza się niestety, że ustalony termin spłaty długu dawno minął,  a Ty nie możesz odzyskać swoich pieniędzy lub bank z Twojego konta ściąga raty kredytu. Pomoc w takich sprawach oferuje Kancelaria Komornicza Piotra Świnogi. Jak zgłosić sprawę do komornika? Czego możesz oczekiwać?

Jak skorzystać z pomocy komornika?

Aby móc zgłosić sprawę o windykację długów komornikowi, musisz posiadać tytuł wykonawczy. Stanowi go tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym mogą być: wyrok sądowy, ugoda sądowa, akt notarialny, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przez tym sądem oraz ugoda pozasądowa zatwierdzona przez sąd. Jeżeli dokument nie posiada klauzuli wykonalności, o jej nadanie musisz złożyć wniosek w sądzie. Z chwilą jej uzyskania wyrok wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji należy przedłożyć u komornika. Ważne, by zamieścić w nim jak najwięcej informacji o dłużniku, co znacznie ułatwi pracę komornikowi, a Tobie zaoszczędzi cenny czas. Jeśli masz wiedzę o miejscu pracy dłużnika oraz posiadanym majątku, wpisz te dane do wniosku. Jeżeli natomiast takich informacji nie posiadasz, komornik sam je ustali, wnioskując do pracodawcy dłużnika, ZUSu czy urzędu skarbowego. Może również wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku. Listę komorników znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w Sądzie Rejonowym. W większości spraw nie musisz jednak ograniczać się w wyborze do urzędników z danego rewiru.

Jak komornik może odzyskać Twoje pieniądze?

Komornik, działając na podstawie zapisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, może zająć majątek Twojego dłużnika. Jego części ruchome np. telewizor czy samochód ulegają spieniężeniu podczas licytacji komorniczej, po oszacowaniu wartości zlicytowana może być również jego nieruchomość. Komornik w ramach posiadanych uprawnień może także zająć do 60% wynagrodzenia dłużnika lub do 25% świadczeń emerytalno-rentowych, a także posiadane środki na rachunku bankowym, powyżej trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, który jest ogłaszany przez Prezesa GUS.

Gdzie możesz udać się po pomoc?

Kancelaria Komornicza Piotra Świnogi zlokalizowana jest w Skierniewicach. Swoją działalność rozpoczęła w 2010 roku. Od tej pory dzięki posiadanej wiedzy i zaangażowaniu w prowadzone sprawy zdobyła wielu zadowolonych klientów. Rewir komorniczy Kancelarii Komorniczej Piotra Świnogi obejmuje poza Skierniewicami także gminy Bolimów, Godzianów, Maków i Nowy Kawęczyn. W większości windykacji możesz skorzystać z usług  Kancelarii również w sprawach spoza rewiru. Masz prawo do wolnego wyboru komornika. Piotr Świnoga prowadzi licytacje ruchomości i nieruchomości oraz windykacje należności. Kancelaria zajmuje się także doręczaniem zawiadomień sądowych. Nawiązując współpracę z komornikiem Piotrem Świnogą, możesz oczekiwać rzetelności i wysokich kompetencji zawodowych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas