Artykuł sponsorowany Komornik – kim jest i jakie są jego obowiązki?

Komornik – kim jest i jakie są jego obowiązki?

Myśląc o osobach pracujących w zawodzie komornika wielu z nas ma w sobie mieszane uczucia. Raz postrzegamy go jako osobę bezduszną, która chce nam zabrać nasz majątek, jednak to myślenie jest niesłuszne. Innym razem pracę komornika widzimy jako niezbędną i pomocną. Oczywiście to jak postrzegamy komornika wiąże się z naszym punktem widzenia. Jednak kim dokładnie jest komornik oraz co należy do jego obowiązków?

Komornik sądowy – kim jest i kto może nim zostać?

Komornik sądowy to osoba publiczna, która działa przy Sądzie Rejonowym, aczkolwiek prowadzone przez niego postępowanie egzekucyjne może być prowadzone na terenie całego kraju. Komornik sądowy zobowiązany jest do realizacji orzeczeń sądów, w związku w tym nie może odmówić podjęcia się egzekucji. Warto jednak zaznaczyć, że wierzyciel ma prawo do wyboru komornika w sprawach o roszczenia pieniężne, zabezpieczenie roszczeń, a także innych mniej ważnych, z tym, że komornik ten musi działać od obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego. Wyjątek stanowią jedynie sprawy z nieruchomości. Oprócz tego komornik, który został wybrany przez wierzyciela nie może wszcząć egzekucji, jeśli jeden z poniższych warunków został spełniony:

  • zaległość przekracza 6 miesięcy,
  • wpływ wszystkich spraw w danym roku wynosi ponad 2500, przy czym prowadzonych egzekucji w poprzednim roku nie przekroczyła 35%,
  • wpływ wszystkich spraw w danym roku wynosi ponad 5000.

Obowiązki komornicze pełni m.in. Kancelaria Komornicza Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Bochni Dawid Szewczyk.

Miejscem pracy komorników jest kancelaria komornicza, w której przyjmują oni swoich interesantów. Obowiązki zawodowe komornik może wykonywać jedynie w dni robocze, a także soboty w godzinach od 7.00 do 21.00.

Komornikiem sądowym nie może zostać każdy. Należy spełnić kilka warunków, aby móc wykonywać pracę w tym zawodzie. Jakie są te warunki? Do pracy w tym zawodzie koniecznie należy mieć ukończone 26 lat i posiadać obywatelstwo polskie. Niezbędne jest również ukończenie studiów prawniczych. Ważne jest, aby osoba chcąca podjąć pracę w tym zawodzie nie była wcześniej karana. Poza tym kandydat na komornika nie może być podejrzany o przestępstwo skarbowe i przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Oprócz wyżej wymienionych istnieją także inne warunki, które należy spełnić, by móc zostać komornikiem sądowym. Zatem konieczne jest odbycie obowiązkowej aplikacji komorniczej, która trwa 2 lata. Aplikacja komornicza zakończona jest egzaminem komorniczym. Pozytywny wynik tego egzaminu przybliża do pracy w zawodzie komornika, zanim to jednak nastąpi konieczne jest podjęcie dwuletniej pracy jako asesor komorniczy. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków możliwe jest podjęcie pracy jako komornik sądowy.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Podstawowym zadaniem wykonywanym przez komornika jest prowadzenie egzekucji sądowych. Mówiąc prościej zadaniem komornika jest dążenie do ściągnięcia należności z majątku dłużnika dla wierzyciela. Warto podkreślić, że praca komornika rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy sąd wyda tytuł wykonawczy.

Zajęcie majątku dłużnika nie jest jednak takie proste. Komornik musi wcześniej spełnić kilka obowiązków. Do nich należą m.in. poszukiwania majątku dłużnika, sporządzanie spisu stanu faktycznego majątku, zabezpieczenie roszczeń, a w niektórych sytuacjach wykonanie egzekucji.

Istnieją dwie metody egzekucji sądowej, które mogą być wykonane przez komorników. Pierwsza to egzekucja pieniężna, a druga egzekucja niepieniężna. To oznacza, że poza świadczeniami pieniężnymi komornik może zająć samochody i inne pojazdy, nieruchomości, wyposażenie domów itp. Świadczenie w formie niepieniężnej zostają wylicytowane i sprzedane, aby móc uzyskać pieniądze na spłatę wierzyciela.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter