Materiał Partnera Inwentaryzacja dendrologiczna przy budowie obiektów przemysłowych

Inwentaryzacja dendrologiczna przy budowie obiektów przemysłowych

Wzniesienie obiektu przemysłowego na wybranej działce to nie tylko konstruowanie samego budynku, ale także m.in. przygotowanie terenu. Oprócz robót ziemnych ważne może okazać się przesadzanie czy usuwanie poszczególnych drzew i krzewów. Wymagane w tym zakresie zezwolenia uzyskuje się poprzez złożenie stosownych wniosków, które dobrze jest poprzeć raportem z inwentaryzacji dendrologicznej. Po co dokładnie się ją wykonuje?

Spis drzewostanu na działce

Każde drzewo czy krzew znajdujące się na działce budowlanej, na której powstawać będzie obiekt przemysłowy, powinno być dokładnie skontrolowane przez dendrologa. Daje to możliwość nie tylko zbadania stanu zdrowotnego roślin, ale przede wszystkim określenie, czy będą one stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla powstających budynków. Każdy z elementów drzewostanu jest przez dendrologa dokładnie opisywany i uwzględniany w specjalnym spisie, jakim jest inwentaryzacja dendrologiczna.

Działania w tym zakresie przeprowadza Pracownia Zieleni Międzybrodzcy s.c., która jest w stanie wykonać również opinie i ekspertyzy odnośnie stanu zdrowotnego drzew i krzewów. Każdy z elementów zieleni zostaje skatalogowany i ponadto jest opatrzony opisem wraz ze zdjęciem, co jest udogodnieniem dla inwestora. Niekiedy musi on jednak wybrane drzewo przesadzić bądź usunąć. W takiej sytuacji składa się odpowiedni wniosek umożliwiający wykonanie takiej czynności. Również i tu przydaje się wykonana wcześniej inwentaryzacja dendrologiczna.

Jak chronić drzewa w trakcie budowy?

Przygotowanie obiektów przemysłowych to szereg prac budowlanych, które potrafią mieć destrukcyjny charakter względem roślinności na wybranej działce. Dotyczy to też drzew i krzewów, które mogą zostać zniszczone np. przy realizacji robót ziemnych. Aby temu zapobiec, w ramach wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, specjalista opisze szereg rozwiązań dla danego terenu w zakresie ochrony elementów zieleni. Dzięki temu nie tylko zabezpieczymy drzewa i krzewy, ale też jako inwestor nie poniesiemy kar związanych z ich bezprawnym usunięciem lub zniszczeniem.

Prawidłowo skatalogowane drzewa o wiele szybciej można poddać rekomendowanym zabiegom ochronnym. To ważne przy inwestycjach związanych z budową obiektów przemysłowych, gdzie czas realizacji zlecenia jest jednym z priorytetowych kryteriów. Składająca się z części opisowej i graficznej inwentaryzacja dendrologiczna to zatem istotny element przy budowie obiektów przemysłowych. Pozwala uniknąć kłopotliwych sytuacji związanych z zagrożeniem wynikającym ze złego stanu drzew lub problemów z ich usunięciem czy przesadzeniem.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas