Artykuł sponsorowany Egzekucja alimentów przez komornika – wszystko, co warto wiedzieć

Egzekucja alimentów przez komornika – wszystko, co warto wiedzieć

Czy wiesz, że w Polsce jest ponad 280 tysięcy dłużników alimentacyjnych? Z danych, zawartych w Rejestrze Dłużników BIG Infomonitor, wynika, że zaległości sięgają około 11, 4 miliarda złotych. Co ciekawe, zdecydowaną większość, unikających uiszczenia płatności, stanowią mężczyźni. Warto zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, strona  wychowująca i utrzymująca dziecko, powinna zwrócić się po pomoc prawną. Przeczytaj, na czym polega egzekucja alimentów.

Jak odzyskać zaległe alimenty?

W sytuacji, gdy rodzic dziecka zaniedbuje swój obowiązek płacenia alimentów, dopuszcza się przestępstwa ekonomicznego. Wynika to z faktu, że aż do momentu usamodzielnienia się potomstwa, rodzice powinni zapewnić odpowiednie warunki do życia i rozwoju swoim pociechom. Nawet mimo rozwodu pary, nie można uniknąć tej odpowiedzialności. Niestety, często takie sytuacje mają miejsce – najczęściej płatności unikają mężczyźni. Błędem byłoby poddanie się i brak walki o należności – sytuacja taka jest bowiem regulowana przez przepisy prawa. W przypadku, gdy rodzic posiada tytuł egzekucyjny (wyrok), a osoba, zobowiązana do płatności unika tego obowiązku, należy skierować wniosek do sądu, który przyznał alimenty.

Na czym dokładnie polega egzekucja alimentów?

Sam wniosek o egzekucję alimentów powinien zostać skierowany do komornika sądowego. Wierzyciel może w dokumencie wskazać formę przeprowadzenia egzekucji oraz zawrzeć informacje na temat majątku dłużnika, np. o nieruchomościach, posiadanych samochodach. Przydatna może okazać się też wzmianka, dotycząca samego miejsca pracy czy banku, w którym dana osoba ma założone konto. Co ważne, samo złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom, a koszty, które ponosi komornik, podczas realizacji sprawy, finalnie powinny zostać pokryte ze środków dłużnika. Komornik ma bowiem za zadanie ściągnąć zaległości od rodzica, który unika odpowiedzialności. Niekiedy dzieje się to przez potrącenie finansów z wynagrodzenia lub wystawienie na licytację ruchomości lub nieruchomości.

Właściwość organu egzekucyjnego wynikająca z art. 10 ustawy o Komornikach Sądowych oraz na podstawie art.1081§ 1 KPC

Warto zaznaczyć, że zgodnie z  zapisem art.10 ustawy o Komornikach Sądowych, "wierzyciel ma prawo do wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r" . Zazwyczaj, sprawy są przyjmowane - istnieje jednak jeden wyjątek. Komornik może odmówić  jeżeli liczba wniosków egzekucyjnych, jakie wpłynęły do kancelarii w danym roku od tego wierzyciela, przekroczyła 100. W innych przypadkach, można spodziewać się pozytywnego rozwiązania sprawy - komornik może bowiem posunąć się nawet do zajęcia wynagrodzenia za pracę, osobie, która łamała prawo i unikała płacenia świadczeń alimentacyjnych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas