Artykuł sponsorowany M. Pepliński Kancelaria Komornicza: Procedury komornicze - jak przebiega egzekucja długów przez kancelarię komorniczą?

M. Pepliński Kancelaria Komornicza: Procedury komornicze - jak przebiega egzekucja długów przez kancelarię komorniczą?

Egzekucja długów przez kancelarię komorniczą to proces, który może być obciążający zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Procedury komornicze mają na celu odzyskanie należności przez wierzyciela, jednak ich przebieg często budzi wiele pytań i wątpliwości. Wyjaśniamy, jak przebiega egzekucja długów przez kancelarię komorniczą, jakie są jej etapy oraz jakie prawa przysługują zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi.

Czym jest postępowanie egzekucyjne i jak się rozpoczyna?

Postępowanie egzekucyjne to proces prawny, którego celem jest wyegzekwowanie od dłużnika należności przysługujących wierzycielowi. Rozpoczyna się ono na wniosek wierzyciela, który musi przedstawić tytuł wykonawczy, czyli dokument potwierdzający istnienie długu i uprawniający do jego ściągnięcia. Tytułem wykonawczym może być np. prawomocny wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem. Następnie wierzyciel zwraca się do kancelarii komorniczej z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Komornik analizuje wniosek i podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Jakie są etapy egzekucji długów przez kancelarię komorniczą?

Egzekucja długów przez kancelarię komorniczą rozpoczyna się od uzyskania tytułu wykonawczego przez wierzyciela. Tytuł wykonawczy to dokument potwierdzający istnienie długu i upoważniający do jego ściągnięcia. Następnie wierzyciel składa wniosek egzekucyjny do kancelarii komorniczej, która po jego rozpatrzeniu wszczyna postępowanie egzekucyjne. W trakcie tego procesu komornik może zająć nieruchomości dłużnika, zablokować jego rachunki bankowe czy zająć wynagrodzenie za pracę. W przypadku braku wystarczających środków do spłaty długu komornik może zdecydować o przeprowadzeniu licytacji nieruchomości dłużnika. Kancelaria Komornicza M. Pepliński prowadzi egzekucję długów.

Jakie prawa przysługują dłużnikowi w trakcie egzekucji długów?

Dłużnik ma prawo do zachowania tzw. części wolnej od egzekucji, która obejmuje niezbędne środki utrzymania dla siebie i swojej rodziny. Obejmuje to m.in. minimalne wynagrodzenie za pracę, świadczenia rodzinne czy emeryturę. Dłużnik ma także prawo do odwołania się od czynności komornika, jeśli uważa, że naruszono jego prawa lub że egzekucja jest prowadzona niezgodnie z przepisami prawa. W przypadku gdy dług zostanie spłacony w całości, dłużnik może żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Jakie prawa przysługują wierzycielowi w trakcie egzekucji długów?

Wierzyciel ma prawo do uzyskania informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz o wszelkich zmianach w sytuacji majątkowej dłużnika. Wierzyciel może również wnioskować o zajęcie kolejnych składników majątku dłużnika, jeśli uzna, że zajęte wcześniej mienie nie wystarcza do pokrycia należności. Ponadto wierzyciel może żądać przeprowadzenia licytacji nieruchomości dłużnika, jeśli uzna to za konieczne do odzyskania swoich należności.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter