Materiał Partnera Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Pisemne tłumaczenie uwierzytelnione, czy poświadczone, musi być potwierdzone pieczęcią z imieniem i nazwiskiem tłumacza przysięgłego oraz jego podpisem. Za każdy przekład, tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność cywilną i zawodową. Poświadczeniem są objęte dokumenty posiadające moc prawną. Tłumacz przysięgły świadczy usługi dla osób fizycznych, instytucji i firm, szczególnie współpracujących z kontrahentami zagranicznymi.

Co to jest tłumaczenia uwierzytelnione?

Tłumaczenie uwierzytelnione jest to takie tłumaczenie, które wykonywane jest przez tłumacza figurującego w rejestrze tłumaczy przysięgłych. Za każdy przekład bierze odpowiedzialność cywilną i zawodową, ponieważ poświadcza go swoją pieczęcią oraz własnoręcznym podpisem. Takie tłumaczenie staje się dokumentem, nawet w przypadku korespondencji. Mając uwierzytelniony przekład, możemy go przedłożyć w każdym urzędzie, ponieważ jest wiarygodny. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Podejmuje się przekładów tylko i wyłącznie oryginalnych dokumentów, w tym potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Nie zajmuje się natomiast poświadczaniem skanów i kopii, ponieważ nie ma gwarancji, zgodności z oryginałem. Zresztą, takich dokumentów nie przyjmują firmy i urzędy. W Polsce możemy uzyskać przekład z dowolnego języka obcego na polski i z polskiego na język obcy. Skorzystamy również z tłumaczenia na język polski i ukraiński, którym zajmuje się Artur Mielnik.

Jakie dokumenty podlegają poświadczeniom przez tłumacza?

Tłumaczenie uwierzytelnione wymagane jest w przypadku takich dokumentów jak: odpis aktu małżeństwa, świadectwa pracy, urodzenia, zgonu, ukończenia szkoły; testamentu, karty i dowodu rejestracyjnego pojazdu; prawa jazdy, dowodu osobistego, paszportu, legitymacji szkolnej, zaświadczenia o niekaralności, certyfikatu, pełnomocnictwa, aktu notarialnego, umowy spółki, dokumentów założycielskich firmy, umowy o pracę, zaświadczeń z urzędów oraz zeznania w sądzie, wyroku, przesłuchania itp. Tłumaczenie uwierzytelnione obowiązuje przy wszystkich oficjalnych pismach i dokumentach, które posiadają moc prawną. Przekłady wykonywane są dla osób prywatnych, instytucji, pracodawców, firm, kontrahentów zagranicznych, którzy oczekują potwierdzenia zgodności danego dokumentu z oryginałem. Tak więc każdy może zlecić tłumaczenie uwierzytelnione.

Czy w firmach potrzebni są tłumacze przysięgli?

Tłumacze przysięgli są niezbędni w firmach, które współpracują z kontrahentami zagranicznymi. Poświadczają dokumenty rejestrowe przedsiębiorstw, umowy, pisma, akty notarialne, nadanie numeru  NIP, REGON, wpis w KRS i w CEIDG. Tłumaczenie jest wymagane  w celu zweryfikowania danych przedsiębiorstwa czy instytucji. Jednak rola tłumacza przysięgłego nie kończy się na dokumentach rejestrowych. Uwierzytelnia on także: statuty, uchwały, regulaminy, biznesplany, sprawozdania, faktury, korespondencję  oraz wiele innych pism. Jeśli przedsiębiorstwo planuje zatrudnić obcokrajowca, wymaga od przyszłego pracownika, poświadczenia niezbędnych dokumentów. Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z usług tłumacza przysięgłego Artura Mielnika, który wykonuje przekłady w trybie ekspresowym.

Opracowanie:

Artur Mielnik Tłumacz przysięgły jęz. ukraińskiego

Przemyśl , Słowackiego 26 lok. 14

Podziel się