Materiał Partnera Kiedy potrzebujemy ustnego tłumaczenia przysięgłego?

Kiedy potrzebujemy ustnego tłumaczenia przysięgłego?

Obrady, negocjacje, rozmowy biznesowe, konferencje, prelekcje, dyskusje międzynarodowe wymagają obecności tłumacza ustnego, najczęściej przysięgłego z odpowiednimi uprawnieniami. Podobnie zawarcie małżeństwa w urzędzie, rozprawy sądowe, sprawy medyczne i biznesowe. Kiedy jeszcze potrzebujemy pomocy tłumacza przysięgłego? Jakie są rodzaje tłumaczeń ustnych?

Kiedy potrzebujemy pracy ustnego tłumacza przysięgłego?

Ustnego tłumaczenia przysięgłego potrzebujemy w przypadku tłumaczeń, które pociągają za sobą pewne skutki prawne. Tłumaczenia ustnego możemy więc potrzebować w przypadku spraw urzędowych np. przy zawarciu związku małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, a także dla różnego rodzaju instytucji publicznych typu policja, służby celne i oczywiście sądy. Może być także przydatne przy zawieraniu umów, podpisywaniu aktów notarialnych, zebraniach akcjonariuszy, na konferencjach, przy różnego rodzaju dyskusjach, negocjacjach, rozmowach i prelekcjach. Przy wyborze tłumacza warto pamiętać o tym, że w Polsce nie ma specjalnego rozróżnienia na tłumaczy przysięgłych pisemnych i ustnych. Dlatego najlepiej sprawdzić tłumacza, czy figuruje na liście dostępnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aby jakość przekładu była wysoka, najlepiej zdecydować się na profesjonalne biuro tłumaczeń typu DORTEKST, które współpracuje z tłumaczami wyspecjalizowanymi w różnorodnych dziedzinach typu prawo, medycyna, finanse, informatyka. Najczęściej wybieranymi tłumaczeniami są te na lub z języka angielskiego. Biuro współpracuje jednak również z tłumaczami języka węgierskiego, niemieckiego i innych.

Różne rodzaje tłumaczeń ustnych

Jeżeli chodzi o tłumaczenia ustne, możemy je podzielić na kilka rodzajów. Wyróżniamy tłumaczenia ustne konsekutywne, które rozpoczyna się w momencie, gdy prelegent kończy swoją wypowiedź . Tłumacz stoi obok prelegenta i sporządza notatki. Często jest ono praktykowane podczas wystąpień polityków. Innym rodzajem tłumaczeń ustnych są tłumaczenia symultaniczne. Jest to tłumaczenie równoczesne, które jest słyszalne przez słuchaczy w słuchawkach. Tłumacz musi mieć bardzo wysoką podzielność uwagi, dużą odporność na stres i szybki refleks. Specjalną formą tłumaczenia symultanicznego jest tłumaczenie szeptane do niewielkiej grupy odbiorców. Możemy jeszcze spotkać się z tłumaczeniem zdanie po zdaniu oraz z ustnym tłumaczeniem tekstu pisanego. Inne rodzaje to tłumaczenia towarzyszące podczas delegacji, tłumaczenia środowiskowe dla służb publicznych. W zależności od rodzaju obrad, negocjacji, rozmów biznesowych możemy potrzebować innego rodzaju tłumaczenia ustnego.

Opracowanie:

Dor-Tekst BiuroTłumaczeń mgr Dorota Jaszcz

Warszawa , Czapelska 40 lok. 9

Podziel się