Materiał Partnera Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Z usług rzeczoznawcy majątkowego skorzystać może każdy z nas. Zajmuje się on przede wszystkim wycena nieruchomości różnego typu – od budynków w budowie po grunty rolne czy leśne. Określa również wartość maszyn i urządzeń związanych z nieruchomością w sposób trwały. Zobacz, kto może zostać rzeczoznawca majątkowym i czym osoba taka musi kierować się podczas wykonywania swojej pracy.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, wpisana do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Uprawnienia takie nadawane są zazwyczaj przez Ministra Infrastruktury na podstawie zdanego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu.

Osoba chcąca zostać rzeczoznawcą majątkowym musi posiadać wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości lub ukończyć studia wyższe o programie zgodnym z minimami programowymi określonymi przez ministra właściwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla studiów podyplomowych. Obecnie osobą ustalającą minima programowe jest Minister Infrastruktury. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego musi także odbyć półroczną praktykę zawodową.

Zakres działań rzeczoznawcy

W zakres działań rzeczoznawców majątkowych wchodzi określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Uprawnienia te dotyczą wszystkich rodzajów nieruchomości i ich części składowych.

Oprócz wyceny nieruchomości, które stanowią przedmiot prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, rzeczoznawca majątkowy ma prawo do określać inne prawa do nieruchomości, w tym ograniczone prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe. W zakres jego działań wchodzi także określanie wartości szkód lub nakładów dotyczących nieruchomości oraz ich części składowych.

Z usług rzeczoznawcy majątkowego korzystać mogą zarówno osoby fizyczne, firmy, jak i instytucje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Wycena nieruchomości

Podstawową usługa oferowaną przez kancelarie zatrudniające rzeczoznawców majątkowych, takich jak Kancelaria Inverst Mazury, jest wycena nieruchomości różnego typu:

  • wycena lokali mieszkalnych, lokali użytkowych,
  • wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych,
  • wyceny gospodarstw rolnych oraz ferm hodowlanych,
  • wycena gruntów, budowli, obiektów komercyjnych, biurowych,
  • wycena nieruchomości rolnych i leśnych,
  • wycena nieruchomości w trakcie budowy.

Pomoc rzeczoznawcy majątkowego jest niezastąpiona zarówno podczas sprzedaży lub zakupu nieruchomości, jak i opracowań i ekspertyz dotyczących efektywności inwestowania w nieruchomości.

Co ważne, w przypadku, gdy warunki zagrażają obiektywizmowi, rzeczoznawca ma także prawo odmówić dokonania wyceny, ponieważ podstawowymi wartościami, jakimi zobowiązany jest kierować się, podczas wypełnienia swoich zadań jest działanie zgodnie z prawem, Kodeksem Etyki Zawodowej oraz w sposób obiektywny i niezależny.

Podziel się