Materiał Partnera Czym jest operat szacunkowy i czemu służy?

Czym jest operat szacunkowy i czemu służy?

Operat szacunkowy to rodzaj wyceny nieruchomości, którą sporządza rzeczoznawca majątkowy. Stanowi dokument urzędowy, który  może mieć zastosowanie w różnych sytuacjach. Rzeczoznawcy, jak z firmy ProRes Consulting, sporządzając operat szacunkowy powinni zastosować określone metody oraz techniki kalkulacji, jak też analizę rynku nieruchomości.

Co powinien zawierać operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, dlatego musi być sporządzony w formie pisemnej. Jego treść musi być jednolita oraz zgodna z przepisami prawa i odpowiadać określonym standardom zawodowym rzeczoznawców majątkowych. Operat powinien zawierać wszelkie informacje, które są niezbędne podczas wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy musi określić w nim wszystkie działania jakie podjął w toku swojej pracy, łącznie z zastosowaniem określonych metod kalkulacji, samych obliczeń oraz analizy rynku nieruchomości, jak też ze wskazaniem podstaw prawnych. Forma i sama treść operatu szacunkowego powinna być niezależna od miejsca, w którym go sporządzono, oraz być obiektywną oceną rzeczoznawcy majątkowego. W dokumencie tym powinny również znajdować się zapisy dotyczące przedmiotu, zakresu i celu  wyceny nieruchomości, opis stanu nieruchomości orz jej przeznaczenia, a także ustalone, kluczowe dla ustalenia wartości nieruchomości daty. Ważne jest też określenie źródeł pozyskanych danych oraz informacji o wycenianym obiekcie.

Kiedy sporządza się operat szacunkowy?

Operat szacunkowy sporządza się wówczas, gdy potrzebna jest konkretna wartość określonej nieruchomości, czyli najczęściej przy transakcjach kupna sprzedaży oraz zamiany nieruchomości. Dokument ten przydaje się również kiedy nieruchomość ma stanowić wkład niepieniężny do spółki, kiedy ustala się wysokość opłat za wieczyste użytkowanie, prowadzone jest postępowanie spadkowe bądź komornicze. Operat szacunkowy jest także jednym z najważniejszych dokumentów przy staraniu się o kredyt hipoteczny. Pozwala na uzyskanie przez bank dokładnej informacji co do tego, czy kwota, jaką chcemy pożyczyć nie przewyższa wartości nieruchomości.

Jak długo jest ważny operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Po upływie tego czasu nie trzeba występować o wydanie nowego dokumentu, a jedynie o zaktualizowanie już posiadanego. Aktualność dokumentu musi być poświadczona tylko i wyłącznie przez rzeczoznawcę, który go sporządzał. Polega na umieszczeniu w operacie szacunkowym odpowiedniej klauzuli.

Opracowanie:

ProRes Consulting Artur Olczak

Zielonka , Januszewicza 23 lok. 2

Podziel się