Artykuł sponsorowany Czym się różni odpis od wypisu aktu notarialnego?

Czym się różni odpis od wypisu aktu notarialnego?

Upoważnione osoby mogą ubiegać się od notariusza o wydanie takich dokumentów jak wypis czy odpis. Na podstawie dowodu tożsamości prawnik stwierdza, czy dana osoba spełnia ku temu odpowiednie kryteria. Odpis i wypis można przekazać między innymi stronom postępowania, a także osobom, dla których zastrzeżono wydanie wypisu w akcie notarialnym. Czym jednak różnią się od siebie te dwie formy?

Czym jest wypis notarialny?

Oryginał aktu notarialnego jest tylko jeden i w każdych okolicznościach pozostaje u notariusza. Po upływie 10 lat notariusz przekazuje go do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Klient otrzymuje zawsze jedynie wypis. Jest on wydawany stronom aktu lub tym, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym.

Notarialnie poświadczony wypis, zgodnie z art. 109 prawa o notariacie, ma moc prawną oryginału. Nie zawiera jednak poprawek dokonanych na oryginale.

Jeśli chodzi o formę wypisu, to w jego nagłówku zaznacza się, że wydany dokument w istocie jest wypisem. Na końcu zostaje umieszczona informacja o tym, komu i kiedy go wydano. Wypis opatrzony jest pieczęcią i podpisem notariusza, na przykład z Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Bunkowskiej w Słupsku.

Warto również mieć na uwadze, że jeśli wypis liczy sobie więcej niż jeden arkusz, to powinien zawierać numerację. Musi być również połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

Charakterystyka odpisu notarialnego

Notariusz odpowiada również za sporządzanie odpisów, które często bywają mylone z wypisami.

Pomyłki wynikają nie tylko z podobnej nazwy obydwu czynności notarialnych, ale także z faktu, że dla każdego z tych dokumentów stosuje się zbliżone do siebie zasady.

Na czym polegają zatem różnice? Otóż odpis aktu notarialnego, w przeciwieństwie do wypisu, stanowi całą i dokładną treść oryginalnego aktu wraz z naniesionymi poprawkami. Taki dokument może być potrzebny np. w sprawach komorniczych, a do jego uzyskania są uprawnione strony zawarte w akcie notarialnym oraz ich następcy prawni.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Zgodnie z zapisami prawa notariusz musi stwierdzić zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. W przypadku, gdy okazany dokument zawiera cechy szczególne, takie jak zagięcia, uszkodzenia, dopiski lub korekty, prawnik odnotowuje taki fakt w poświadczeniu.

Co istotne, notariusz w niektórych przypadkach przesyła informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisach sądom i innym organom państwowym. Sytuacje tego typu są opisane w ustawach i dotyczą tylko szczególnych postępowań.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas