Materiał Partnera Czy istnieje możliwość skorzystania z usług notariusza poza kancelarią?

Czy istnieje możliwość skorzystania z usług notariusza poza kancelarią?

Notariusze muszą się liczyć z wieloma obowiązkami dotyczącymi ich pracy zawodowej. Ze względu na to, że są oni traktowani jako osoby zaufania publicznego, muszą przestrzegać licznych zasad, zgodnych z etyką zawodową. Właśnie z tego powodu wiele osób pyta o to, czy notariusze mogą świadczyć swoje usługi poza kancelarią, czy muszą to robić wyłącznie w swoim biurze. W treści tego artykułu przedstawiono odpowiedź na to pytanie.

Zakres uprawnień notariusza

Źródłem listy praw i obowiązków każdego notariusza jest treść aktu prawnego Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – to właśnie dzięki niemu wiadomo, na czym powinna polegać organizacja pracy osoby pracującej jako notariusz. Zasady utrwalone w tym dokumencie są kluczowe dla każdej kancelarii, niezależnie od jej lokalizacji i wszelkich innych czynników.

Zakres świadczonych przez kancelarie notarialne usług jest naprawdę szeroki. By to potwierdzić, wystarczy zapoznać się z ofertą jakiegokolwiek notariusza, na przykład biura kancelarii ze szczecińskiego Prawobrzeża. Zgodnie z treścią wyżej wymienionej ustawy do czynności notarialnych zalicza się sporządzanie pełnomocnictw, umów i protokołów. Chodzi między innymi o przygotowywanie umów sprzedaży, testamentów, projektów aktów czy protokołów dziedziczenia. Co ciekawe, ustawodawca reguluje także wysokość wynagrodzenia notariuszy za dokonanie poszczególnych czynności notarialnych.

Natomiast prawo dotyczące zawodu notariusza obejmuje znacznie szersze obszary, nie tylko kwestie zakresu usług świadczonych przez notariuszy oraz kwot, które mogą oni żądać od swoich klientów za wykonanie wybranej czynności. Dobrym tego przykładem jest zobowiązanie notariusza do świadczenia usług wyłącznie w swojej kancelarii. Czy są od tego jakikolwiek odstępstwa? Tak – notariusz może dokonywać czynności notarialnych poza swoim biurem, natomiast tylko wtedy, kiedy przemawiają za tym szczególne okoliczności lub wyjątkowy charakter czynności.

Co w tym kontekście oznaczają „szczególne okoliczności”?

Ustawodawca nie precyzuje, o jakie dokładnie sytuacje chodzi, natomiast domyślenie się tego nie jest raczej trudne. Notariusz nie może świadczyć swoich usług poza kancelarią notarialną, kiedy nie może uzasadnić takiego działania stosownym argumentem. Oznacza to, że notariusz nie może bez powodu zorganizować spotkania z klientem poza swoim biurem, jest to niezgodne z prawem. Niemniej, kiedy stwierdza on zaistnienie szczególnych okoliczności, takich jak na przykład ciężki stan zdrowia swojego klienta, może on dokonać wyjątku.

Świadczenie usług notarialnych poza kancelarią może się odbywać między innymi wtedy, kiedy klient przebywa w szpitalu, nie ma możliwości udania się do biura notariusza, a potrzebuje skorzystać z jego usług bądź jest do tego zobligowany. Bardzo często zdarza się tak wtedy, kiedy ktoś jest w złym stanie fizycznym i w wyniku tego chciałby spisać swój testament.

To jednak niejedyna sytuacja, w której notariusz opuszcza swoją kancelarię i świadczy swoje usługi poza jej murami. „Szczególne okoliczności” mogą też oznaczać konieczność wzięcia udziału w zgromadzeniu walnym, czy po prostu potrzebę sporządzenia potrzebnych dokumentów w siedzibie firmy – z ważnego powodu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas