Materiał Partnera Czym jest tytuł wykonawczy?

Czym jest tytuł wykonawczy?

Wiele osób nie zaznajomionych w tematach prawniczych myli pojęcia tytułu egzekucyjnego i tytułu wykonawczego. Mimo różnic w nazwie są to jednak ściśle ze sobą powiązane określenia. Czym jest zatem tak naprawdę tytuł wykonawczy?

Tytuł wykonawczy, a tytuł egzekucyjny

Według kodeksu postępowania cywilnego tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny, który jest zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jest on wobec tego podstawą prowadzenia egzekucji. Aby jednak wyjaśnić dokładniej to pojęcie, przyjrzyjmy się, czym jest tytuł egzekucyjny.

Jest to świadczenie, z którego musi jasno wynikać, kto jest dłużnikiem, kto wierzycielem oraz jaka jest wielkość zadłużenia. Sąd nie może mieć wątpliwości co do jego interpretacji, dlatego ważne jest, aby poszczególne elementy były jak najdokładniej opisane. Poza tym tytuł egzekucyjny może zawierać:

  • termin spełnienia świadczenia
  • warunek od zaistnienia (w tym przypadku spełnienie świadczenia może zostać uzależnione np. od podjęcia przez dłużnika pracy)
  • ograniczenie odpowiedzialności dłużnika (w wyroku może zostać określona kwota lub rzeczy, za które spadkobierca dłużnika ponosi odpowiedzialność)
  • termin, do końca którego wierzyciel ma prawo wystąpić o klauzulę wykonalności

Tytułami egzekucyjnymi mogą być np. orzeczenia sądowe, ugody zawarte przed sądem lub mediatorem, wyroki sądu polubownego lub akt notarialny. 

Czym jest klauzula wykonalności?

Rozpoczęcie egzekucji możliwe jest jednak tylko w przypadku nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, dzięki czemu staje się on tytułem wykonawczym, a sprawa trafia do komornika – wyjaśnia Marian Piasecki – komornik sądowy, który prowadzi Kancelarię Komorniczą w Tarnowie. Klauzulą wykonalności nazywamy akt sądowy, w którym sąd stwierdza, że tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania i prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi jest dopuszczalne.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku tytułu wykonawczego, który został wystawiony przeciwko osobie będącej w związku małżeńskim, prowadzenie egzekucji z majątku objętego wspólnotą majątkową, jest niemożliwa. Odbywa się ona tylko z majątku osobistego dłużnika oraz wynagrodzenia za pracę lub dochodów z prowadzonej działalności.

Podziel się