Artykuł sponsorowany Na podstawie jakich przepisów działają komornicy?

Na podstawie jakich przepisów działają komornicy?

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Jest osobą uprawnioną egzekucji długów. Działa w pełni legalnie na podstawie przepisów, które wyznaczają zakres jego kompetencji. Główną, choć nie jedyną podstawą prawną określającą zakres i sposób funkcjonowania komorników, jest ustawa o komornikach sądowych. Jakie jeszcze przepisy dotyczą działania tych funkcjonariuszy?

Jakie przepisy regulują działania komorników?

Komornicy sądowi działają na podstawie przepisów:

  • ustawy o komornikach (oraz rozporządzeń do tej ustawy),
  • Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego,
  • prawa cywilnego,
  • ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych,
  • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • rozporządzenia dotyczącego funduszu alimentacyjnego.

Co ważne, komornik sądowy jako funkcjonariusz publiczny podlega nadzorowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Co może zrobić komornik?

Zgodnie z przepisami komornicy mają za zadanie zrealizować orzeczenie sądu dotyczące egzekucji długu. Podejmują więc działania mające doprowadzić do ściągnięcia należności przy użyciu metod określonych przez prawo. W pierwszej kolejności zajmują środki zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika. Mogą to być:

  • część wynagrodzenia za pracę (umowa o pracę),
  • część lub całość wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych,
  • część renty, emerytury lub przychodów z innych tytułów.

Komornik może też zająć ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika. Może zlicytować nieruchomość, żeby ją spieniężyć. Jeśli w trakcie czynności egzekucyjnych dojdzie do sytuacji, w której istnieje ryzyko popełnienia przestępstwa, komornik może skorzystać z pomocy Policji. 

Czy mogę wybrać sobie komornika?

Z zasady czynności egzekucyjne należy powierzyć komornikowi podlegającemu sądowi rejonowemu, w którego rewirze mieści się siedziba lub nieruchomość dłużnika. Na przykład, jeśli dłużnik mieszka w Żyrardowie, to można zwrócić się do Komornika sądowego Adama Derdy, który działa przy sądzie rejonowym w Żyrardowie.

W przypadku, gdy egzekucja ma nastąpić z nieruchomości, należy wybrać komornika z rejonu sądu, który obejmuje położenie danej nieruchomości. W pewnych okolicznościach można jednak wybrać komornika funkcjonującego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza wtedy, kiedy zna się zaufanego i skutecznego w działaniach funkcjonariusza i chce się powierzyć sprawę właśnie jemu. Jednak wierzyciel musi wówczas złożyć oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru razem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas