Artykuł sponsorowany Czy komornik może zająć zasiłek?

Czy komornik może zająć zasiłek?

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań odnośnie zasad postępowania egzekucyjnego jest kwestia składników majątkowych dłużnika, które może zająć komornik, innymi słowy - sposób egzekucji.

Egzekucji komorniczej podlegają przede wszystkim wynagrodzenia za pracę i wierzytelności, czyli np. wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – wyjaśnia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marian Piasecki. Komornik może także wejść na konto bankowe dłużnika lub prowadzić egzekucję z ruchomości, nieruchomości i innych praw majątkowych, takich jak udziały w spółkach lub akcje.

Świadczenia nie podlegające egzekucji

Dokładny wykaz świadczeń, które nie podlegają egzekucji komorniczej wyszczególnia Kodeks Cywilny. Wśród nich znajdują się m.in. świadczenia i dodatki rodzinne, alimentacyjne, dodatki pielęgnacyjne i porodowe, a także dodatki dla sierot i świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.

Zajęcie zasiłku

Jako świadczenie socjalne zasiłek dla bezrobotnych nie ulega zajęciu komorniczemu. Jednakże w sytuacji, w której zasiłek jest przelewany na konto bankowe dłużnika, możliwe jest zajęcie tej kwoty przez wejście na rachunek bankowy. Oznacza to, że zasiłek nie może być zajęty przez komornika, ale wyłącznie do momentu wpłynięcia na rachunek bankowy, kiedy traktowany jest wyłącznie jako środki zgromadzone na koncie.

Zajęcie środków zgromadzonych na koncie

Komornik w toku postępowania nie może zająć wszystkich środków dłużnika, aby zapewnić mu minimum potrzebne do przeżycia. W związku z tym wyznacza się limity i kwoty wolne od zajęć komorniczych. Kwotę wolną od zajęcia z rachunku bankowego ustala Prawo bankowe. Obecnie wciąż z egzekucji zwolnione są kwoty do wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia, jednakże przepis ten zmieni się 8 września bieżącego roku. Od tego momentu kwoty zwolnione z zajęcia ustalane będą miesięcznie i do końca 2016 roku będzie wynosiła 1387,50 zł.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas