Artykuł sponsorowany Czym jest przedwstępna umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego? Kancelaria Notarialna Agnieszka Matuszewska, Katarzyna Sielańczyk

Czym jest przedwstępna umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego? Kancelaria Notarialna Agnieszka Matuszewska, Katarzyna Sielańczyk

Przedwstępna umowa sprzedaży jest ważnym dokumentem, który umożliwia stronie zawarcie właściwej umowy sprzedaży nieruchomości w przyszłości. Jest to tymczasowa umowa, mająca na celu uregulowanie pewnych kwestii przed ostatecznym zawarciem umowy. Przedwstępna umowa sprzedaży może dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości, takich jak mieszkania, domy czy działki. Po więcej informacji zapraszamy do dalszej części artykułu.

Czym jest przedwstępna umowa sprzedaży?

Przedwstępna umowa sprzedaży to dokument, dzięki któremu strony zobowiązują się do zawarcia właściwej umowy sprzedaży nieruchomości w przyszłości. Jak sama nazwa wskazuje, jest to umowa o charakterze tymczasowym, mająca na celu unormowanie pewnych kwestii jeszcze przed zawarciem ostatecznej umowy. Przedwstępna umowa sprzedaży może dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości, takich jak mieszkania, domy czy działki.

Przedwstępna umowa sprzedaży, choć niezbędna w niektórych przypadkach, nie jest aktem przenoszenia własności. Właściwa umowa sprzedaży – zwana również umową przenoszącą własność – jest podpisywana później i to ona ma właściwy wpływ na zmianę właściciela nieruchomości. Przedwstępna umowa określa zazwyczaj warunki, na jakich zostanie zawarta właściwa umowa, termin zawarcia tej drugiej umowy oraz ewentualne postanowienia szczegółowe dotyczące zakupu.

Podpisanie umowy przedwstępnej u notariusza – czy warto?

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ma wiele zalet, zarówno dla sprzedających, jak i kupujących nieruchomość. Przykładowo akt notarialny to forma umowy zapewniająca wysoki stopień bezpieczeństwa prawnego. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, gwarantuje autentyczność i zgodność dokumentu z treścią zgody stron. Ponadto notariusz sprawdza uprawnienia stron do zawarcia umowy oraz rzeczowe prawa do nieruchomości objętej transakcją. Przedwstępna umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego może zawierać zapisy dotyczące terminów realizacji poszczególnych etapów transakcji, np. podpisanie właściwej umowy czy wprowadzenie zmian w księdze wieczystej. Pozwala to na kontrolowanie i egzekwowanie punktualności w działaniach obu stron. Taką umowę można sporządzają notariusze w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Matuszewska, Katarzyna Sielańczyk z Dąbrowy Górniczej.

Dzięki podpisaniu przedwstępnej umowy w formie aktu notarialnego, strony mogą uzgodnić kary umowne na wypadek niewywiązania się z zobowiązań wynikających z tej umowy. Właściciel nieruchomości może domagać się ustalonej kary od kupującego, jeśli ten nie wywiąże się z obowiązku zawarcia właściwej umowy w wyznaczonym terminie. Z kolei kupujący może domagać się zwrotu wpłaconego zadatku w przypadku, gdy sprzedający odstąpi od umowy. Dodatkowo umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego ma silniejsze powiązanie z właściwą umową sprzedaży niż ta zawarta tylko na piśmie. Ciężar dowodowy leży po stronie osoby, która chce podważyć jej zgodność z prawem lub całość postanowień.

Opracowanie:

Kancelaria Notarialna Agnieszka Matuszewska, Katarzyna Sielańczyk Notariusze s.c.

Dąbrowa Górnicza , Królowej Jadwigi 34

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas