Artykuł sponsorowany Jak wyglądają licytacje komornicze?

Jak wyglądają licytacje komornicze?

Jednym ze sposobów wyegzekwowania od dłużnika nieuregulowanych wierzytelności są licytacje komornicze. Są one niebywale opłacalne, co dotyczy między innymi zakupu mieszkania czy domu z licytacji. Czy jednak tylko nieruchomości mogą zostać zlicytowane? Odpowiedź brzmi: nie. Licytacje dotyczą także ruchomości, a nawet inwentarza gospodarczego. Jak zaś wygląda licytacja komornicza?

Czym jest licytacja komornicza?

Za licytację komorniczą uznaje się rodzaj publicznej sprzedaży ruchomości bądź nieruchomości dłużnika. Prowadzi ją komornik z określonego rewiru, w którym mieszka dłużnik, lub w którym zlokalizowana jest nieruchomość. Sposób nabywania licytowanego mienia jest zaś prosty. Licytację wygrywa ten, który zadeklaruje się zapłacić najwyższą kwotę, powyżej ustalonej kwoty początkowej.

Jakie ruchomości i nieruchomości mogą być licytowane?

Licytacjom komorniczym podlega niemalże każdy składnik majątku dłużnika. Zalicza się do niego zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Zlicytowany może być też inwentarz żywy, czyli zwierzęta gospodarcze, a niekiedy dochodzi do sytuacji licytowania zwierząt domowych hodowlanych, które mają wartość rynkową np. psy i koty rasowe.

Najczęściej jednak licytowanym mieniem są takie ruchomości jak antyki i dzieła sztuki, zegarki i biżuteria, sprzęt domowy i wyposażenie biurowe, maszyny przemysłowe i rolnicze, meble, pojazdy, cenna odzież, a w przypadku firm również surowce i inne przedmioty wykazujące wartość rynkową. Wśród licytowanych nieruchomości znaleźć można zaś:

  • lokale użytkowe,
  • domy i mieszkania,
  • magazyny, hale,
  • grunty budowlane i rolne,
  • łąki i inne nieużytki,
  • garaże oraz miejsca postojowe.

Informacje o prowadzonych licytacjach komorniczych

Informacja o prowadzonych licytacjach komorniczych musi znaleźć się w specjalnym obwieszeniu do publicznej wiadomości. Miejsce i termin odbycia się licytacji ustala sąd oraz komornik. Licytacja nie może odbyć się jednak wcześniej niż po upłynięciu dwóch tygodni od uprawomocnienia wyroku oraz nadaniu sprawie klauzuli wykonalności – jest ona niezbędna, by komornik mógł w imieniu wierzyciela rozpocząć proces egzekwowania długu. Gdzie zaś znajduje się wspomniane obwieszczenie?

Informacje o konkretnych licytacjach, a także ich listę znaleźć można w budynkach sądów na specjalnych tablicach. Ogłoszenie pojawia się także w urzędzie gminy oraz w lokalnej gazecie. Specjalne zakładki z listą prowadzonych licytacji prowadzą również na swoich stronach internetowych komornicy sądowi działający przy sądach rejonowych. Oczywiście umieszczają oni licytacje, które prowadzone są przez nich w ich rewirze komorniczym. Tak jest w przypadku komornika Grzegorza Krukara, którego kancelarię znaleźć można w Bolesławcu.

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej?

Licytacje komornicze są otwarte, oznacza to, że może wziąć w nich udział każdy, oczywiście po wcześniejszym wpłaceniu wadium. Jest to 10% kwoty oszacowania licytowanej ruchomości lub nieruchomości. Po wygraniu licytacji kwota do zapłaty pomniejszana jest o wadium. Podmiot, który jednak zobowiązał się do zakupu, a tego nie zrobił w wyznaczonym czasie, traci zarówno wadium, jak i czasowe prawo do brania udziału w kolejnych licytacjach. Pozostałe osoby uczestniczące w licytacji zawsze odzyskują swoje wadium.

Przebieg licytacji komorniczej

Licytacja komornicza prowadzona jest we wskazanym w obwieszczeniu miejscu i o wskazanym czasie. Osoby biorące udział w licytacji liczyć mogą na uczciwe jej prowadzenie – zawsze proces ten odbywa się pod nadzorem sędziego. Przedmiot licytacji posiada wcześniej przedstawioną cenę wywoławczą, która w pierwszym terminie licytacji wynosi nie mniej niż 3/4 oszacowanej wartości, a w drugim terminie licytacji 2/3 wartości wskazanej przez rzeczoznawcę (biegłego sądowego). Od wskazanej kwoty rozpoczyna się zatem licytacja, którą wygrywa licytant proponujący najwyższą kwotę. Warto przy tym wiedzieć, że podbijanie kwot nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, a zwycięstwo ogłaszane jest trzykrotnym wezwaniem.

Samo postanowienie o przybiciu dokonywane jest przez sąd, pod którego nadzorem odbywała się licytacja. Decyzja wymaga czasu na uprawomocnienie, po którym wygrany licytant uzyskuje wezwanie do zapłaty. Po jej uregulowaniu następuje zaś sądowe przysądzenie własności. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas