Materiał Partnera
Charakterystyka i metody wytyczania budynków

Charakterystyka i metody wytyczania budynków

Zanim na terenie naszej działki zaczną się jakiekolwiek prace, konieczne jest wytyczenie fundamentów naszego domu. Prace te najlepiej jest zlecić doświadczonemu i uprawnionemu geodecie, nawet jeśli kierownik budowy proponuje, że sam się tego podejmie. Najpopularniejsze i najczęściej polecane przez fachowców metody tyczenia budynków to metoda kołkowa oraz metoda ław drutowych. Metody te dają trwałe efekty, w przeciwieństwie do kopania rowków, czy sypania wapnem - wystarczy, że spadnie obfity deszcz i prace trzeba powtórzyć.

Ustalenia zakresu prac i metody tyczenia

Geodeta, który będzie się zajmował tyczeniem fundamentów naszego budynku, przed przystąpieniem do pracy powinien ustalić z kierownikiem budowy zakres prac, a więc liczbę potrzebnych punktów. Ustalany jest również termin realizacji zadania oraz jego cena. Geodeta wyznacz między innymi rapery (dwa stałe punkty, do których można się domierzyć w każdej chwili przy wyznaczaniu poziomu posadowienia). Metoda kołkowa, jak sama nazwa wskazuje, polega na umiejscowieniu kołków w miejscach, gdzie będą się przecinały główne osie domu albo w jego narożnikach. Zakołkowane punkty są przesunięte o określoną odległość od planowanych wykopów pod fundamenty. Odległość ta zapisywana jest w dokumentacji, by w przyszłości odtworzyć pierwotne usytuowanie punktów. Druga, najpopularniejsza metoda tyczenia budynków, to wykonywanie ław drutowych, inaczej nazywanych ławami budowlanymi. To metoda bardzo precyzyjna - służy do wytyczenia osi budynku lub jego krawędzi. Ławy budowlane to deski, które przybite są do zabitych w ziemi drewnianych palików. Do desek wbite są gwoździe, które leżą w liniach osi budynku. Kiedy połączymy naprzeciwległe gwoździe drutem (stąd nazwa metody - metoda ław drutowych) albo solidnym sznurkiem, otrzymujemy dokładne usytuowanie osi budynku - mówi nam Józef Sołtysik z biura geodezyjnego i kartograficznego w Żywcu. Ławy są umiejscowione poza obrębem budynku, więc nie utrudniają poruszania się pracowników budowlanych, czy wykonywania wykopu pod fundament.

Czym jeszcze zajmuje się geodeta?

Poza wytyczaniem fundamentów domów, geodeta zajmuje się wieloma innymi zadaniami. Wykonuje dla nas mapy do celów projektowych, które są niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę i przy wykonywaniu projektu architektoniczno-budowlanego. Mapy są także niezbędne, by wykonać projekt zagospodarowania działki. Wykonywanie ich najczęściej polega na aktualizacji mapy zasadniczej. Geodeci zajmują się również wykonywanie podziałów, rozgraniczeń i scaleń działek oraz badaniem ksiąg wieczystych. To specjaliści od badań osiadania, przemieszczania oraz odkształcania budowli. Profesjonalna obsługa geodezyjna to również inwentaryzacje powykonawcze wybudowanych już obiektów, nie tylko budynków, ale także kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, instalacji gazowej, czy wodociągów. Inwentaryzacja polega na dokonaniu odpowiednich pomiarów i naniesieniu ich na mapę zasadniczą. Geodeta sporządza również szkice inwentaryzacji i arkusze danych ewidencyjnych budynków, jeśli jest taka potrzeba. Geodezja jest więc zatem rozwiniętą dziedziną techniki - a sam zawód geodety posiada wielkie tradycje i osiągnięcia. 

Podziel się