Materiał Partnera Poznaj zakres prac, które wykonuje geodeta

Poznaj zakres prac, które wykonuje geodeta

Geodeta jest niezastąpioną osobą przy budowie domu - zajmuje się mapami, działkami, ich granicami i różnymi pomiarami związanymi z procesem inwestycyjnym. To on wyznacza położenie budynków i granice działek. Jednak to zaledwie część jego obowiązków, które w głównej mierze zależą od rodzaju inwestycji. Warto wiedzieć, jakie inne obowiązki ma geodeta i z czym możemy się do niego zwrócić.

Zakres obowiązków geodety

Jak zostało wspomniane we wstępie, geodeta zajmuje się przede wszystkim różnego rodzaju pomiarami. Do tych pomiarów oraz innych zadań należą:

 • Przeprowadzenie procedury podziału nieruchomości.
 • Rozgraniczanie nieruchomości oraz wszelkie czynności z tym powiązane.
 • Wykonywanie tyczenia i inwentaryzacji sieci energetycznych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, wodociągowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji do celów sądowych.
 • Realizacja zadań związanych z nadzorem geodezyjnym i kartograficznym.
 • Dokonywanie pomiarów obszarów leśnych i rolniczych.

Odpowiedzialny zawód

Zadania geodety są bardzo ważne. Od prawidłowych pomiarów zależy bezpieczeństwo budowy i użytkowników przebywających w gotowym obiekcie. Sposób, w jaki pracuje geodeta, jest określony przez prawo. Decydując się na geodetę, warto wybrać profesjonalną firmę, taką jak Geomi Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Michał Rzepecki.

Jak zostać geodetą

Przede wszystkim przyszły kandydat na geodetę powinien posiadać odpowiednie predyspozycje. Zaangażowanie, dokładność i cierpliwość są równie ważne w tym zawodzie, co analityczny umysł. Kierunkiem studiów, który przygotowuje do zawodu, jest geodezja i kartografia. W zawodzie tym również ważny jest dobry stan zdrowia, gdyż często praca geodety przebiega w trudnych warunkach.

Profesjonalne usługi geodezyjne

Niektóre firmy, np. Geomi Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Michał Rzepecki, świadczą kompleksowe usługi geodezyjne. Pomoc i wsparcie mogą otrzymać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy jednoosobowe oraz spółki. Oferta obejmuje między innymi:

 • Pełną obsługę geodezyjną inwestycji,
 • Pomiary geodezyjne (np. pomiary powierzchni budynku, pomiary powierzchni działki, pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków),
 • Opracowanie map do celów projektowych,
 • Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych (np. numeryczne modele terenu),
 • Tyczenia budynków, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzeń,
 • Pomiary inwentaryzacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • Aktualizacje baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • Podziały nieruchomości,
 • Sporządzanie map do celów sądowych (np. do zasiedzenia)
 • Rozgraniczenia nieruchomości

Opracowanie:

Podziel się