Materiał Partnera Jakie rozwiązania stosuje się do pojenia trzody chlewnej?

Jakie rozwiązania stosuje się do pojenia trzody chlewnej?

Jednym z podstawowych zagadnień hodowli trzody chlewnej jest odpowiednie żywienie. Oprócz doboru odpowiednich pasz, istotne jest także zaplanowanie sposobu pojenia stada. Woda pobierana przez świnie uczestniczy w procesach trawiennych trzody, ma duże znaczenie dla regulacji ciepłoty ciała zwierząt, pozwala utrzymać równowagę elektrolitów w organizmie i jest niezbędna do usuwania z niego substancji szkodliwych.

Znaczenie pojenia w hodowli trzody chlewnej

Zapewnienie trzodzie wygodnego dostępu do wody pitnej jest szalenie ważne. W przypadku utrudnionego dostępu do czystej wody, zwierzęta narażone są nie tylko na odwodnienie. Zdarza się, że spragnione świnie piją mocz lub gnojówkę, zaś prosięta ssą ściółkę, co prowadzi do występowania biegunek i innych zaburzeń funkcjonowania organizmu, które w rezultacie mogą powodować upadek.

Mniej drastycznym, ale bardzo niekorzystnym z punktu widzenia hodowcy efektem niedostatecznej ilości wody w diecie trzody, jest zmniejszenie pobierania pokarmu i utrudnione wchłanianie składników odżywczych ze spożytej paszy. Oznacza to, że zwierzęta borykające się z ograniczonym dostępem do wody mają mniejsze przyrosty, są bardziej podatne na choroby, a czasem nawet agresywne względem innych osobników w stadzie.

Zapotrzebowanie trzody na wodę

Zapotrzebowanie świń na wodę jest różne w zależności od wieku zwierząt, ich płci, wielkości, kondycji, rodzaju skarmianej paszy, a nawet pory roku. Stosunkowo najtrudniejszym zadaniem jest pojenie prosiąt ssących, którym powinno się podawać przegotowaną wodę o temp. 30oC. Z czasem temp. wody pitnej obniża się, jednak bez względu na wiek, nie powinna spadać poniżej 10oC – wyjaśnia ekspert z firmy Wesstron.

Najmłodsze prosięta potrzebują ok. 1-2 l wody na dobę, zaś warchlaki do 5 l. Lochy luźne potrzebują od 8 do 12 l wody dziennie, prośne do 20 l, zaś karmiące nawet 35 l. Średnie zapotrzebowanie na wodę knura waha się w przedziale 8-10 l.

Systemy pojenia trzody chlewnej

W nowoczesnych gospodarstwach rolnych nie spotkamy już tradycyjnych koryt, wymagających manualnego uzupełniania. Do zaopatrzenia stada w wodę wykorzystuje się automatyczne poidła, z których zwierzęta mogą korzystać przez cały czas. Co ważne, poidła tego typu nie tylko dostarczają świeżą, czystą wodę do kojców, ale przed podaniem świniom są zdolne podgrzewać ją do wymaganej temperatury.

Poidła w kojcu powinny być niezawodne i funkcjonalne, zapewniać zwierzętom łatwe pobieranie wody, a ludziom obsługującym chlewnię – czyszczenie. Wyróżnia się 2 podstawowe typy poideł dla trzody chlewnej: miseczkowe i smoczkowe. Mając do wyboru oba rozwiązania, zwierzęta najczęściej decydują się na korzystanie z poideł miseczkowych, które są dla nich wygodniejsze. Jednak w sytuacji, gdy woda w poidle tego rodzaju będzie zanieczyszczona, świnia wybierze poidło smoczkowe.

Oprócz wspomnianych typów poideł, w niektórych chlewniach spotkamy koryta i poidła ze stałym poziomem wody. W takich systemach wykorzystuje się specjalne regulatory (np. Aqua Level), które automatycznie uzupełniają ubytek wody w misce.

W nowoczesnych chlewniach coraz częściej systemy pojenia trzody wykorzystywane są również do podawania leków. W tym celu stosuje się specjalne dozowniki leków, (np. Dosatron). Urządzenia tego typu podłącza się do sieci wodociągowej, zasilającej poidła. Pod wpływem ciśnienia przepływającej wody preparat leczniczy dozowany jest na zadane porcje i mieszany z wodą, którą pobiera trzoda.

Podziel się