Materiał Partnera Jak działają najlepsze wylęgarnie piskląt?

Jak działają najlepsze wylęgarnie piskląt?

Większość hodowców indyków, kur, kaczek, czy nawet bażantów, nie zajmuje się ich wylęgiem, ale skupuje je od profesjonalnych wylęgarni, po piątym tygodniu życia. Specjalistyczne zakłady wychowu piskląt działają zaś w różny sposób. Można spotkać się z tymi, które odchowują pisklęta, pozostawiając je przy ich matkach, lub też te, które odchów prowadzą w specjalnych inkubatorach. Dowiedz się, jak działają wylęgarnie piskląt!

Selekcja jajek

W pierwszym etapie działań wylęgu, dochodzi do selekcji jajek. Najlepsze z nich, są albo przekazywane do specjalnych inkubatorów, które muszą utrzymywać wysoką temperaturę, lub też są pozostawiane do wysiadywania kurom, kaczkom itd. Etap ten ważny jest zatem dla określenia produktywności danej wylęgarni, a także jej jakości. Dzisiaj liczy się bowiem chów wolnego wybiegu, gdzie pisklęta, a później starsze osobniki, mają pełną swobodę ruchów.

Dbanie o prawidłowy wzrost

Po wykluciu pisklęta najczęściej trafią do specjalnie przygotowanych sterylnych pomieszczeń, które nie mogą być zawilgocone i muszą posiadać odpowiednie warunki temperaturowe. To tam małe kaczki, czy kurczęta, spędzają pierwsze tygodnie życia. Ważne przy tym jest to, że muszą one być karmione specjalnymi preparatami, zaliczanymi do pasz nie ilościowych, ale jakościowych. Zapewnia to możliwość prawidłowego nabierania masy. Dbanie o wzrost, jest jednak również związane z eliminowaniem ryzyka chorób. Dzisiaj często wykonywane są zatem maszynowe szczepienia profilaktyczne, przeciwko chorobie Mareka, IB, czy ND.

Sprzedaż po 5 tygodniu życia

Pisklęta odchowane to takie, które nie muszą żyć już w specjalnym inkubatorze, a ich warunki fizyczne, są ustabilizowane. Mowa między innymi o prawidłowym przyroście masy ciała. Wielokrotnie w oczekiwaniu na sprzedaż, żyją one w chowie wolnego wybiegu, mając również dostęp do świeżego powietrza. Są one zatem przystosowane do życia w nowych warunkach gospodarstw rolnych, które jednak muszą nadal podążać za wieloma instrukcjami chowu. Zanim pisklęta będą mogły żyć „samodzielnie”, musi upłynąć około 16 tygodni. Jeśli stawiamy zatem na jakość mięsa drobiowego oraz jajek, warto zawsze podążać za hodowlanymi instrukcjami zootechnicznymi, przekazanymi przez daną wylęgarnię.

Stała współpraca z wylęgarnią

Najlepsze wylęgarnie, są stałymi partnerami biznesowymi hodowców kur, kaczek, indyków i gęsi, regularnie dostarczając im określoną ilość piskląt. Tak jest w przypadku Zakładu Wylęgu Drobiu Judyta Ceruz-Łągwy, który oferuje między innymi odchowane pisklęta Brojler Ross. Ten gatunek, wyróżnia się doskonałym tempem wzrostu masy ciała, dużą odpornością na różne choroby, optymalnym zużyciem paszy, a także wysokim wskaźnikiem przeżywalności. Pokreślić należy również olbrzymią wydajnością rzeźną.

Opracowanie:

Zakład Wylęgu Drobiu Judyta Ceruz-Łągwa

Słupsk , Przemysłowa 12

  • tel. 59 842 50 46

Podziel się