Materiał Partnera Ekspertyza przyrodnicza – kiedy jest wymagana, co zawiera i kto może ją wystawić

Ekspertyza przyrodnicza – kiedy jest wymagana, co zawiera i kto może ją wystawić

Ekspertyza przyrodnicza jest wynikiem inwentaryzacji, którą przeprowadza się przed rozpoczęciem realizacji inwestycji na terenach zielonych. Taka analiza pozwala ustalić szereg niezwykle ważnych szczegółów, które będą determinowały możliwości planowania prac z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się wszystkiego co istotne, zanim podejmiesz jakiekolwiek wiążące działania.

Co znajduje się w ekspertyzie przyrodniczej?

Ekspertyza przyrodnicza to raport, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące bioróżnorodności występującej na konkretnym terenie zielonym. Teren analizowany jest pod kątem flory i fauny aktualnie występującej w danej lokalizacji. Oceniany jest także potencjał przyrodniczy i możliwość pojawienia się innych gatunków w przyszłości. Celem inwentaryzacji przyrodniczej jest także oszacowanie możliwości występowania w danym rejonie gatunków chronionych i ich potencjalnych siedlisk. Inwentaryzacja przyrodnicza nie powinna być rozpatrywana jako zło konieczne. Powinno się ją umiejscawiać w kategoriach sprzymierzeńca zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak i ekologów.

Kto może wydać ekspertyzę przyrodniczą?

Inwentaryzację przyrodniczą może przeprowadzić Zakład Usług Leśnych Joanna Kasprzak. Ekspertyza musi być bowiem wydana przez firmę specjalistyczną, która rzetelnie zajmuje się sprawami środowiskowymi i inwentaryzacją zieleni. Prawidłowo przygotowana ekspertyza jest niezbędna do podjęcia dalszych kroków związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Leśnicy, przeszkoleni w tym konkretnym zakresie, muszą przeanalizować wskazany teren. W pierwszej kolejności podejmowane są prace wstępne, których celem jest wytyczenie granic wraz z niezbędnym buforem w postaci terenów przynależnych. Następnie konieczne jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Wówczas możliwe jest zapoznanie się z mapami topograficznymi i tłem historycznym. Niezbędne jest także zapoznanie się z przyrodą ożywioną i nieożywioną oraz ekosystemem. Na podstawie zebranych informacji tworzony jest raport końcowy. W ekspertyzie musi znaleźć się:

  • wynik inwentaryzacji flory, opisujący gatunki roślin występujących na danym terenie,
  • wynik inwentaryzacji fauny, opisujący gatunki żyjące na danym terenie (ssaki, płazy, gady, ptaki i  ryby),
  • wynik inwentaryzacji przyrody nieożywionej z opisem występujących skał, wodospadów, źródeł itp.

Kiedy przedłożenie wyniku ekspertyzy przyrodniczej jest wymagane?

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej jest wymagane każdorazowo przy realizacji inwestycji obejmującej tereny zielone. Brak ekspertyzy lub przedłożenie nieprawidłowego, zafałszowanego wyniku, może skutkować odmową wydania decyzji środowiskowej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas