Materiał Partnera Wykorzystanie kosiarek przy konserwacji dróg leśnych

Wykorzystanie kosiarek przy konserwacji dróg leśnych

Chociaż osobom niewtajemniczonym konserwacja dróg leśnych może wydawać się czymś dziwacznym i niezrozumiałym, to przecież odgrywa ona olbrzymią rolę w racjonalnym gospodarowaniu lasem i jego zasobami. W naszym kraju drogi te nie są drogami publicznymi, lecz częścią infrastruktury technicznej lasu. Jako takie, podobnie, jak to jest w każdym dużym pod względem obszaru zakładzie pracy, są po prostu drogami wewnętrznymi konkretnego nadleśnictwa.

Właściwy stan dróg leśnych warunkiem koniecznym do utrzymywania lasu w dobrej kondycji

Drogi leśne służą wielu różnym celom. Przede wszystkim muszą umożliwiać służbom leśnym w miarę wygodny dojazd do wszystkich rejonów danego lasu, co ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia tam wszelkiego rodzaju prac związanych z pozyskiwaniem drewna czy nowymi nasadzeniami. Drogi leśne wykorzystywane są nader często jako dojazdy pożarowe. W niektórych nadleśnictwach są one także udostępniane dla ruchu publicznego, bo przecież w naszych lasach ciągle znajduje się sporo różnych przysiółków wiejskich czy też siedlisk, a ludzie muszą jakoś do swoich domostw się dostawać. Taki, a nie inny stan rzeczy wymaga ze strony leśników także właściwej konserwacji leśnych dróg. Największym problemem jest w tym przypadku permanentne zarastanie poboczy leśnych duktów, co prowadzi do ich zawężania. Aby zapobiec całkowitemu zawładnięciu dróg przez roślinność, należy owe pobocza systematycznie porządkować, głównie przez ich wykaszanie. W pracach tych leśnicy mogą posługiwać się specjalnymi kosiarkami przeznaczonymi do prac leśnych. O niektórych modelach takich kosiarek opowiadali nam specjaliści z firmy ORKAN z miejscowości Celiny Przesławickie niedaleko Krakowa.

Specjalistyczne kosiarki do prac leśnych

Wiemy, że pobocza dróg leśnych w niczym nie przypominają naszych miejskich, wypielęgnowanych trawników. Prócz traw porastają je inne rośliny o zdrewniałych twardych łodygach, wyrastają w nich korzenie drzew, a często też trafia się w nich na opadnięte gałęzie drzew. Z tym wszystkim musi sobie leśna kosiarka poradzić. Ogólnie rzecz ujmując, do takich prac leśnych najlepsze są te urządzenia, które potrafią rozbijać i rozdrabniać gałęzie oraz korzenie drzew i krzewów. Przykładem takich konstrukcji mogą być ciężkie maszyny z serii KT. Niektóre z tych maszyn mogą nie tylko kosić pobocza dróg leśnych, lecz także karczować teren, przygotowywać teren pod nasadzenia drzew czy nawet rekultywować nieużytki rolne; jako przykład takiego urządzenia można tu wskazać kosiarkę leśną mulczer Orkan 140 Ursus C385 914. Do lżejszych prac można wykorzystywać lekkie kosiarki leśne z serii LKL.

Mulczery Orkan mogą być przyczepiane z przodu lub z tyłu ciągnika i potrafią wszystkie prace związane ze ścinaniem, rozdrabnianiem i rozrzucaniem w terenie wykonać w jednym cyklu, co skraca czas wykonywania prac. Organy tnące tych i innych podobnych maszyn można ustawiać pod określonymi kątami w stosunku do poziomu, co ułatwia koszenie rowów przydrożnych i dużych pochyłości.

Z natury prowadzonych prac, wszystkie maszyny służące do konserwacji dróg leśnych, które tutaj umownie nazywamy kosiarkami leśnymi, muszą charakteryzować się odpowiednio silną i trwałą konstrukcją.

 

Podziel się