Artykuł sponsorowany Zastosowanie spektrofotometrów

Zastosowanie spektrofotometrów

Spektrofotometry znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach – wszędzie tam, gdzie konieczne jest bardzo dokładne określenie i odwzorowanie koloru. To jednak nie jedyne jego zadanie. Spektrofotometrem z powodzeniem można również określić stężenie danej substancji w badanym roztworze. Z tego względu jest to urządzenie stosowane na szeroką skalę w laboratoriach, medycynie, ale również... lakiernictwie samochodowym oraz stomatologii.

 

Instrumenty pomiaru koloru, takie jak spektrofotometry wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie konieczne jest dokładne określenie jakościowe oraz ilościowe próbki na podstawie oznaczeń kolorymetrycznych. Są dokładniejsze niż kolorymetry i mają szersze możliwości zastosowań – pozwalają bowiem nie tylko na dokładne pomiary barwy, ale również obecności oraz stężenia różnorodnych substancji chemicznych.

 

Sposób działania spektrofotometru

Spektrofotometr do pomiarów wykorzystuje światło. Na podstawie informacji o transmisji oraz świetle odbitym od badanej próbki można określić gęstość optyczną lub barwę substancji. Parametry te umożliwiają również oznaczenie substancji organicznych i nieorganicznych oraz ich stężenia. Analiza możliwa jest dzięki przejściom energetycznym, które zachodzą w cząsteczkach badanych próbek pod wpływem absorpcji promieniowania elektromagnetycznego. Mogą one zachodzić w świetle widzialnym lub promieniowaniu ultrafioletowym.

W zależności od modelu spektrofotometru urządzenie porównuje wzorzec i próbkę jednocześnie lub w pierwszej kolejności wzorzec, a następnie badaną próbkę. Wpływ na końcowy wynik badania ma źródło światła zastosowane w urządzeniu. W zależności od potrzeb stosuje się światło umożliwiające badanie światła widzialnego (VIS) lub nadfioletu (UV).

 

Szerokie możliwości zastosowań

Ze względu na szerokie możliwości zastosowań urządzenia te są wykorzystywane w laboratoriach biologicznych i biotechnologicznych, chemicznych, diagnostycznych, a także przemysłowych – mówi specjalista z firmy Grupa E, oferującej między innymi urządzenia laboratoryjne –  Wykorzystuje się je nie tylko do określenia barwy, ale również do badań produktów spożywczych oraz dodatków, wody, materiału biologicznego, a także leków, kosmetyków, perfum. Spektrofotometry mogą badać próbki zarówno w formie stałej i płynnej, jak również w formie proszków, granulatów, past, substancji transparentnych, mętnych i całkowicie nieprzezroczystych – dodaje.

Spektrofotometry wykorzystuje się przede wszystkim w laboratoriach, do do określania stężeń oraz składu badanych roztworów. Za pomocą badania spektrofotometrycznego można stwierdzić w badanej próbce obecność substancji chemicznych. Organicznych, na przykład aldehydów lub węglowodorów aromatycznych, a także substancji nieorganicznych, takich jak ozon lub dwutlenek siarki. W przypadku produktów spożywczych i wody możliwe jest określenie zawartości arsenu, ołowiu i kadmu, a także składników mineralnych. Materiał biologiczny pochodzący od zwierząt można przebadać pod kątem poziomu hemoglobiny, leptyny, a także frakcji cholesterolu.

Urządzenie to wykorzystuje się również w medycynie estetycznej oraz stomatologii, w celu określenia idealnego koloru i dopasowania na przykład uzupełnień protetycznych do naturalnej barwy zębów. Z tego samego względu, w celu idealnego dopasowania wykorzystuje się spektrofotometry w lakiernictwie samochodowym, a także w przypadku wydruków cyfrowych, w których ważne jest idealne odwzorowanie barw. Szczegółowe oznaczenie kolorów jest równie ważne w przypadku zakładów produkcyjnych, w których każdy z wychodzących z linii produkcyjnej wyrobów musi mieć taki sam kolor. Szerokie możliwości zastosowań spektrofotometrów czynią z nich urządzenia niezbędne w dziedzinach tak odmiennych, jak badania analityczne i druk cyfrowy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas