Materiał Partnera Diagnostyka maszyn przy użyciu czujników drgań oraz wibracji

Diagnostyka maszyn przy użyciu czujników drgań oraz wibracji

Wibrodiagnostyka to dzisiaj jeden z najbardziej wydajnych sposób na analizowanie stanu technicznego rożnego rodzaju maszyn produkcyjnych i przemysłowych, czy też pojazdów specjalistycznych. Obecnie opierając się na pomiarach właśnie drgań i wibracji, które mogą nie być wyczuwalne „gołym okiem”, można określić, czy dany podzespół, np. linii transporterowej w magazynie, jest w pełni sprawny, czy też wymaga regeneracji. Poznaj razem z nami zastosowanie wibrodiagnostyki!

Gdzie stosowane są idee wibrodiagnostyki?

Wibrodiagnostyka to dziedzina, której idee, czyli nowoczesne sprzęty miernicze, są wdrażane przede wszystkim dla stałego monitorowania drgań i wibracji. Można zatem mówić o rym, że jest to sposób na stałe monitorowanie stanu technicznego danego podzespołu maszyny, czy też ogólnego poziomu jej wyeksploatowania. Dzisiaj najczęściej stosuje się zatem wibrodiagnostykę tam, gdzie utrudniona jest możliwość dokonywania częstych, bardzo wnikliwych przeglądów. Mowa o maszynach produkcyjnych, instalacjach przemysłowych, czy pojazdach specjalistycznych, czyli o technologii, która przez niektóre firmy użytkowana jest dwadzieścia cztery godziny na dobę, w systemie zmianowym. Przy tak wysokim natężeniu pracy, ciężko jednoznacznie określać to, czy dane urządzenie jest w pełni sprawne.

Wibrodiagnostyka opierająca się o instalowanie nowoczesnych czujników drgań i wibracji, pozwala zatem na wymianę części – np. łożysk, czy taśm transportujących – tylko w momencie wczesnego wykrycia odchyleń od normy w ich pracy. Dzięki temu można uzyskać znaczące wydłużenie okresów pomiędzy okresowymi remontami urządzeń, które nie są wyznaczane „na oko”, ale na podstawie ciągle przesyłanych przez mierniki danych. Warto wiedzieć, że wibrodiagnostyka, pozwala także na możliwość precyzyjnego określenia źródła nieoczekiwanej usterki. W przypadku maszyn przemysłowych, szybkie ich odnalezienie, ma olbrzymie znaczenie. Nawet kilkugodzinne wyłączenie sprzętu z pracy, może doprowadzić bowiem do tzw. zatoru produkcyjnego i olbrzymich strat finansowych.

Technologia wibrodiagnostyki

Jeśli chodzi o technologię wibrodiagnostyki, należy przede wszystkim wymienić takie sprzęty i rozwiązania, jak: mierniki drgań, wyważarki, systemy ciągłego monitorowania drgań i wibracji, czujniki, a także specjalistyczne oprogramowanie. Warto przy tym jednak podkreślić to, że na rynku z urządzeniami wibrodiagnostyki, nie jest łatwo się spotkać. W Polsce działa zaledwie kilku wartych uznania producentów oraz dystrybutorów. Wśród nich można wymienić firmę MBJ Electronics, która działa już od 1992 roku, stając się jednym z liderów produkcji wysokiej jakościowo aparatury przeznaczonej do drganiowej diagnostyki maszyn. Z pełną charakterystyką przedsiębiorstwa, oraz z jego ofertę, zapoznać się można już teraz na dedykowanej stronie www podmiotu. 

Opracowanie:

Maciej Zajączkowski Biuro Inżynierskie

Poznań , Krauthofera 16

Podziel się