Artykuł sponsorowany Zasada działania detektorów gazu

Zasada działania detektorów gazu

Wśród różnorodnych rodzajów urządzeń pomiarowych wyróżnić można między innymi specjalistyczne detektory gazu dzielące się na kilka modeli zarówno pod względem liczby wykrywanych przez nie gazów, jak i sposobu ich działania. To właśnie na nich skupiamy się więc w tym artykule, omawiając ich charakterystykę, sposób działania, a także najczęstsze zastosowanie.

Czym jest detektor gazu?

Detektory gazu to urządzenia pomiarowe wykorzystywane do wykrywania i mierzenia stężenia gazu w powietrzu. Cechują się one najczęściej niewielkimi wymiarami, dzięki temu mogą stanowić z powodzeniem jeden z elementów ochrony osobistej. W zależności od modelu mogą one natomiast wykrywać wyłącznie jeden określony rodzaj gazu - detektory jednogazowe lub kilka jego rodzajów - detektory wielogazowe. Poza stężeniem gazów łatwopalnych lub toksycznych tego typu detektory są także w stanie wykrywać zbyt wysokie stężenie tlenu.

W jaki sposób działa detektor gazów?

Działanie każdego detektora gazu opiera się na zastosowanym w nim sensorze, który reaguje na określone stężenie procentowe danego gazu w powietrzu. Po jego wykryciu przekazuje on natomiast informacje włączającą alarm o zagrożeniu lub wskazującą wykryte stężenie gazu. Detektory gazu dzielą się na kilka rodzajów pod względem zastosowanego w nich sensora. W związku z tym wyróżnić wśród nich można modele wyposażone w:

  • sensory elektrochemiczne, które są ogniwami wytwarzającymi prąd elektryczny o natężeniu proporcjonalnym do przenikającego do nich stężenia gazu,

  • sensory katalityczne, które bazują na egzotermicznych reakcjach katalicznego utlenienia, 

  • sensory Infra-Red, które wykorzystują zjawisko pochłaniania przez cząsteczki gazu promieniowania podczerwonego, 

  • sensory półprzewodnikowe, które bazują na powierzchniowej adsorpcji gazu.  

Gdzie najczęściej znajdują zastosowanie detektory gazów? 

Detektory gazu, które znaleźć można między innymi w ofercie sprzedawcy urządzeń pomiarowych Big, znajdują szerokie zastosowanie w różnorodnych branżach. Wśród nich wyróżnić można przede wszystkim branżę przemysłową, komunalną oraz związaną z działalnością jednostek ratowniczych. Wykorzystywane są one zarówno podczas przeprowadzania pomiarów w strefach zagrożonych wybuchem, jak i do ochrony osobistej w trakcie wchodzenia do pomieszczeń zamkniętych. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas