Materiał Partnera Układy automatyki przemysłowej w praktyce

Układy automatyki przemysłowej w praktyce

Maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle muszą dawać możliwość przeprowadzenia wszystkich procesów technologicznych w sposób, który pozwoli na uzyskanie dobrej jakości. W większości przypadków równie ważna będzie jednak ich efektywność, a więc poziom uzyskiwanych rezultatów w stosunku do ponoszonych nakładów. Główne znaczenie będzie tu miała ilość operacji potrzebnych do obsługi sprzętu oraz czas, jaki trzeba na to przeznaczyć.

 

Co może dać wprowadzenie automatyzacji?

 

Automatyzacja procesów przemysłowych pozwala na skrócenie czasu wykonywania poszczególnych czynności, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów produkcji przez podniesienie wydajności oraz możliwość ograniczenia zatrudnienia. Montaż układów automatyki przemysłowej to również krok w stronę zyskania większej powtarzalności osiąganej przez ujednolicenie parametrów pracy urządzeń oraz uniezależnienie się od wyników błędów ludzkich, a przez to redukcję potencjalnych strat. Automatyzacja może też zapewnić dobrą kontrolę nad wszystkimi ważnymi z punktu widzenia technologii parametrami. W wielu przypadkach upraszcza znacznie działanie urządzeń, co również przekłada się na szybsze wykonywanie poszczególnych zadań. Wprowadzanie rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej to również poprawa bezpieczeństwa pracy na wszystkich etapach produkcji, a zatem lepsza ochrona przed możliwymi wypadkami i kosztami usuwania ich skutków.

 

Jakie rozwiązania są stosowane przy automatyzacji procesów przemysłowych?

 

Automatyzacja obejmuje różne działania związane z optymalizacją poszczególny procesów. Do najważniejszych ze stosowanych rozwiązań należy montaż czujników monitorujących pracę poszczególnych podzespołów – warunki, w jakich działają, np. temperaturę czy wilgotność – jak również osiągane parametry m.in. ciśnienie, poziom przepływu, ruch elementów oraz ich położenie. Zbierane informacje są podstawą do funkcjonowania zamontowanych sterowników, które na podstawie otrzymywanych danych są w stanie dobierać odpowiednie parametry poszczególnych procesów od czasu trwania po temperaturę bądź dozowanie potrzebnych materiałów i substancji pomocniczych. Układy automatyzacyjne to także usprawnienie obsługi maszyn np. przez wprowadzenie nowoczesnych paneli operatorskich wizualizujących proces i ułatwiających wybór poszczególnych opcji. Przykładem firmy, która opracowuje i wdraża rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, jest ARSET-VAC Serwis, zajmująca się projektowaniem i produkcją urządzeń oraz linii do obróbki cieplnej metali m.in. pieców i komór grzejnych.

Podziel się