Materiał Partnera Regulator sedymentacji. Co to takiego?

Regulator sedymentacji. Co to takiego?

Obecnie automatyka przemysłowa dostarcza rozwiązań w każdej dziedzinie sterowania i kontroli procesów technologicznych. Regulator sedymentacji jest jednym z nich. Ten w pełni zautomatyzowany system pełni bardzo ważną rolę w procesach wydobywczych. Z naszego artykułu dowiesz się, czym dokładnie jest regulator sedymentacji i na czym polega jego działanie.

Regulator sedymentacji i jego rola

Celem procesów wydobywczych jest uzyskanie jak największej ilości surowca przy jak najmniejszym nakładzie pracy oraz kosztów z nią związanych. Regulator sedymentacji został skonstruowany właśnie po to, aby ten cel osiągać.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy Pia-Zap, dostarczającej rozwiązań w obszarze automatyki przemysłowej oraz systemów sterowania:

Głównym zadaniem regulatora sedymentacji jest zautomatyzowanie procesu dozowania flokulantu. Flokulanty to specjalne reagenty, wywołujące flokulacje oraz przyspieszające proces osadzania. Są one stosowane w większości zagęszczaczy strumieni odpadowych. Te zaś powszechnie używa się w procesach wydobywczych.

W zagęszczaczu zachodzi proces sedymentacji. Podawana jest do niego woda popłuczkowa, która pochodzi z procesu wzbogacania węgla. Następnie sklarowana woda dodawana jest ponownie, a pozostający odpad technologiczny podlega utylizacji. W tym procesie kluczowym działaniem jest wykrywanie oraz kompensowanie zmian w opadaniu bądź osiadaniu cząstek stałych. Ręczne dozowanie flokulantu powoduje nierówną pracę zagęszczacza, a tym samym pogorszenie przeźroczystości szlamu i wydłużenie czasu pracy mieszadła. Stąd zastosowanie w pełni zautomatyzowanego regulatora sedymentacji w procesie wydobywczym węgla stanowi skuteczne rozwiązanie.

Zasady działania

Regulator sedymentacji stanowi w pełni zautomatyzowany układ. Montowany jest na mostku zagęszczacza w miejscu, w którym jest pobierana i analizowana próbka ze zbiornika. Układ reguluje prędkość podawania flokulantu poprzez generowanie i wysyłanie sygnałów do pomp flokulantu. Dzięki tym działaniom regulator sedymentacji utrzymuje stałą szybkość osiadania warstwy osadu na spójnej wysokości oraz odpowiednią przezroczystość szlamu.

Ponadto zautomatyzowany układ reaguje na czynniki takie jak zmiany gęstości cząstek stałych, zmiany chemiczne własności powierzchniowych cząstek oraz rozkład ziarnowy. Regulator sedymentacji wpływa również na dozowanie chemikaliów do zagęszczacza poprzez odpowiednie zwiększanie bądź zmniejszanie ich ilości.

Budowa regulatora

Na konstrukcję regulatora sedymentacji składają się dwa podstawowe układy – układ próbkowania oraz układ sterowania. W układzie próbkowania, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się pobór próbki. Próbka pobierana jest przy pomocy pompy próżniowej. W hermetycznie szczelnym zbiorniku pomiarowym, w którym znajduje się czujnik mętności, pompa stwarza odpowiednie podciśnienie. Następnie czujnik wysyła sygnały do przetwornika mętności w układzie sterowania. Układ sterowania zaś opiera się na sterowniku, wyposażonym w zintegrowany panel oraz klawiaturę. Zbiera on i przetwarza dane płynące z przetwornika mętności, a następnie wysyła odpowiednie sygnały do pomp dozujących flokulanty. Ponadto układ sterowania czuwa nad procesem przygotowania próbki oraz dopowiada za system zasilania i bezpieczeństwo pracy całego urządzenia.

Podziel się