Materiał Partnera Pomiar i mapowanie grubości metodą radiograficzną

Pomiar i mapowanie grubości metodą radiograficzną

Radiografia przemysłowa to nie tylko badanie spoin, odkuwek czy odlewów. Rozwój radiografii cyfrowej otworzył nowe możliwości dla tej metody. Jedną z nich jest pomiar i mapowanie grubości badanego elementu.

Radiografia tangensowa

Norma PN-EN ISO 20769-1:2018-12 regulująca kwestie badań nieniszczących w zakresie badania radiograficznego osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma przewiduje dwie metody: radiografię tangensową i badanie przez dwie ścianki. Radiografię tangensową (technika styczna) wykorzystuje się do:

  • pomiaru grubości ścianki na przekroju bez konieczności zdejmowania izolacji,
  • wykonania badania niezależnie od temperatury obiektu,
  • wykonania badania z czynnikiem wewnątrz rurociągu,
  • detekcji korozji, erozji oraz obszarów niedrożnych.

Badanie metodą styczną można wykonać w dwóch klasach. Klasa TA Basic (podstawowa) stosowana jest do zlokalizowania pocienień i obszarów objętych korozją. Natomiast klasa TB Improved (ulepszona) sprawdzi się w celu zlokalizowania pocienień, obszarów objętych korozją a także pojedynczych wżerów. Metoda ta cechuje się lepszą czułością i mniejszym błędem pomiarowym.Badanie przez dwie ścianki

Drugim rodzajem badań nieniszczących wykorzystywanym zgodnie z normą PN-EN ISO 20769-1:2018-12 do mapowania osadów korozyjnych jest badanie przez dwie ścianki. Znajduje ono zastosowanie podczas:

  • wykrywania małych i trudno wykrywalnych ubytków korozyjnych,
  •  wykonania badania niezależnie od temperatury obiektu,
  •  wykonania badania z czynnikiem wewnątrz rurociągu,
  •  oceny głębokości wżeru względem przyległego obszaru,
  •  detekcji korozji, erozji oraz obszarów niedrożnych,
  • badania dużych powierzchni (płaszczy zbiorników).

Badanie przez dwie ścianki można wykonać w dwóch klasach: DWA Basic (podstawowa) oraz DWB Improved (ulepszona).

Podsumowując, radiografia cyfrowa wykorzystana przez firmę Navitest do pomiaru i mapowania grubości materiału to narzędzie którym można bezinwazyjnie dokonać pomiaru (demontaż izolacji i szlifowanie powierzchni nie jest konieczne), badać bez konieczności wyłączania obiektu (rurociągi, zbiorniki, aparaty), a także w czasie rzeczywistym dokonać analizy stanu badanej powierzchni.

Podziel się