Materiał Partnera Obróbka metali – przegląd procesów stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Obróbka metali – przegląd procesów stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Proces obróbki metali jest jednym z bardziej złożonych procesów produkcyjnych, składającym się z kilkunastu etapów. Obróbka skrawaniem, czyli frezowanie, toczenie i wiercenie to etapy tego procesu technologicznego stosowanego do przekształcania surowców w gotowe produkty. Aby produkcja była wydajna i efektywna, konieczna jest dobrze zorganizowana linia produkcyjna. Dowiedz się więcej o najbardziej popularnych metodach obróbki metali.

Na czym polega obróbka skrawaniem?

Obróbka metali to proces, który ma na celu odkształcenie plastyczne metalu zgodne z wykonanym projektem. Jedną z najczęściej stosowanych metod obróbki metali jest obróbka skrawaniem. Wnioskując z nazwy, można by uznać, że ten proces polega na cięciu materiału, ale jest to pojęcie obejmujące nieco szerszy zakres działań. Jest to kształtowanie metalu, jego oddzielanie, a nawet zmiana właściwości fizyczno-chemicznych i struktury. Te ostatnie dotyczą się przede wszystkim wierzchniej warstwy obrabianego przedmiotu, wpływając na chropowatość jego powierzchni. Proces obróbki skrawaniem polega na wykonaniu nacisku specjalistycznego narzędzia na poddawany obróbce materiał, co powoduje przekroczenie granic jego plastyczności i w konsekwencji zmienia jego kształt i rozmiar. Procesy produkcyjne obróbki skrawaniem realizowane są na maszynach, które w sposób kontrolowany usuwają materiał z przedmiotu obrabianego do momentu, kiedy przedmiot ten nie osiągnie zaprojektowanych wymiarów i kształtu.

Jakie rodzaje obróbki skrawaniem są stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych?

Obróbka skrawaniem stosowana jest przy przetwarzaniu wielu rodzajów materiałów, w tym drewna, plastiku czy kompozytów, ale najczęściej stosuje się ją do obróbki przedmiotów metalowych, to jest żelaznych, żeliwnych, stalowych, aluminiowych, a także z brązu czy miedzi. Im twardszy materiał, tym większy nakład pracy jest potrzebny, by osiągnąć efekt obróbki, mogą one też wymagać ostrzejszych narzędzi skrawających. W przedsiębiorstwie produkcyjnym Ulmech wykonuje się obróbkę skrawaniem w trzech podstawowych kategoriach:

  • toczenie – polega na usuwaniu materiału z obracającego się przedmiotu obrabianego, na urządzeniu stacjonarnym;
  • frezowanie – usuwa materiał ze stacjonarnego przedmiotu obrabianego, za pomocą obrotowego narzędzia skrawającego;
  • wiercenie – wykorzystuje obrotowe narzędzie skrawające – wiertło – do wycięcia otworu w elemencie obrabianym.

Inne, mniej rozpowszechnione procesy obróbki skrawaniem takie jak rozwiercanie, honowanie czy szlifowanie. Zarówno te pierwsze, jak i te pozostałe wymagają dużej wiedzy i doświadczenia od fachowców obsługujących maszyny skrawające, a także zastosowania nowoczesnych technologii i najwyższej jakości urządzeń, aby zapewnić precyzyjną obróbkę metalu.

Opracowanie:

Podziel się