Materiał Partnera Jakie wymagania powinien spełnić podjazd dla niepełnosprawnych?

Jakie wymagania powinien spełnić podjazd dla niepełnosprawnych?

Standardem w nowoczesnej architekturze jest tworzenie udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W służące do tego celu elementy powinny zostać wyposażone obiekty użyteczności publicznej, o charakterze handlowo-usługowym, ale też biurowce czy budynki wielorodzinne. Zastosowanie znajdują tu specjalne podnośniki oraz podjazdy. W artykule omawiamy wymagania, jakie muszą spełnić te ostatnie.

Budowa pochylni a przepisy prawa budowlanego

Wszystkie nowo powstające budynki użyteczności publicznej, budynki o charakterze komercyjnym oraz budynki wielorodzinne uwzględniają w swoich projektach udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obejmują one windy o odpowiednio dużych rozmiarach, a w przypadku wejść do obiektu specjalne podnośniki lub podjazdy dla niepełnosprawnych zwane pochylniami. Ze względu na większe możliwości i brak konieczności dodatkowej obsługi najczęściej spotkać możemy te ostatnie. Ponadto w celu zapewnienia jak największej swobody osobom z niepełnosprawnością ruchową również już istniejące budynki są w tym zakresie modernizowane.

Budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich w stojącym obiekcie musi spełniać przepisy Prawa Budowlanego w kwestii uzyskania odpowiednich pozwoleń. Nie wymaga ich konstrukcja pochylni w domach jednorodzinnych i innych prywatnych obiektach. Nieco inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku budynków wielorodzinnych zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Tu konieczne jest uzyskanie zgody tychże podmiotów drogą głosowania. W spółdzielni wystarczy uzyskanie większości głosów, podobnie w przypadku wspólnoty, chyba że liczy ona mniej niż siedem lokali. Wówczas decyzja musi zostać podjęta jednomyślnie. Warto wiedzieć też, że budowa pochylni w budynku mieszkalnym może zostać dofinansowana na podstawie odpowiedniego wniosku skierowanego do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Jaki powinien być podjazd dla niepełnosprawnych?

Zadaniem podjazdu dla wózków inwalidzkich jest zapewnienie możliwości bezpiecznego pokonania różnicy poziomów, dlatego musi on zostać zbudowany z wytrzymałych materiałów oraz skonstruowany w odpowiedni sposób. Może przyjąć postać litej konstrukcji lub wykonanej z metalowej kratki. Z obu stron pochylni powinny również znajdować się metalowe poręcze umiejscowione na wysokości 70-75 centymetrów i 85-90 nad poziomem podjazdu. Ich długość powinna sięgać 30 centymetrów poza początek i koniec biegu podjazdu. Najlepiej, jeśli wykonaniem poszczególnych elementów podjazdu zajmie się doświadczona w tym zakresie firma taka jak firma Maro zajmująca się obróbką CNC i metaloplastyką. Pamiętać bowiem należy, że pochylnia musi mieć parametry dokładnie opisane w przepisach:

  • szerokość 120 centymetrów w świetle przejazdu,
  • nachylenie 15 procent przy wysokości mniejszej niż 15 centymetrów,
  • nachylenie 8 procent przy wysokości 50 centymetrów dla pochylni znajdujących się na wolnym powietrzu,
  • nachylenie 10 procent przy wysokości 50 centymetrów dla pochylni znajdujących się pod dachem,
  • nachylenie 6 procent przy wysokości powyżej 50 centymetrów dla pochylni znajdujących się na wolnym powietrzu,
  • nachylenie 8 procent przy wysokości powyżej 50 centymetrów dla pochylni znajdujących się pod dachem,
  • podjazd o długości większej niż 9 metrów musi zostać podzielony na mniejsze odcinki przy pomocy poziomych spoczników o długości co najmniej 140 centymetrów,
  • zabezpieczenie krawędzi podjazdu krawężnikami o wysokości co najmniej 7 centymetrów.
Bardzo ważna jest też powierzchnia pochylni. W przypadku użycia każdego innego materiału niż metalowe kratki należy zadbać o to, aby była ona szorstka lub nawet karbowana.

Opracowanie:

Maro

Chorzów , Miła 53

Podziel się