Materiał Partnera Na czym polega modernizacja maszyn?

Na czym polega modernizacja maszyn?

Bardzo trudno jednoznacznie określić, czym zajmuje się modernizacja maszyn. Można powiedzieć, że jej głównym założeniem jest zwiększenie wartości użytkowej różnych urządzeń i pojazdów. Ten opis może jednak brzmieć nieco enigmatyczne. Czym zatem konkretnie charakteryzuje się modernizacja maszyn? I jak odróżnić ją od zwykłego remontu lub konserwacji?

Co to jest modernizacja maszyn?

Charakterystyczną cechą procesu modernizacji jest to, że za jego pomocą wprowadza się w maszynie różne zmiany. Obejmuje ona takie czynności jak unowocześnianie urządzeń i pojazdów, wyposażanie ich w dodatkowe funkcje czy rozbudowywanie systemów i układów. Wynikiem modernizacji jest ulepszenie maszyny, odnowienie jej lub zwiększenie jej sprawności. W efekcie tego procesu często zmienia się funkcja danego urządzenia. Modernizację maszyny stosuje się też w przypadku, gdy urządzenie jest już stare, przez co przestaje być użyteczne. Poddaje się je wówczas unowocześnieniu, a co za tym idzie, dopasowuje się je do obecnie panujących wymagań technologicznych lub przepisów. Czasem modernizację przeprowadza się również po to, aby podnieść walory estetyczne maszyn. Ważna jest też kwestia bezpieczeństwa. Modernizacji poddaje się zatem układy bezpieczeństwa maszyn, tak aby uniknąć potencjalnych wypadków. Wyżej wymienione działania podejmują wykwalifikowani inżynierowie, których skupia np. firma API.

Podsumowując: aby pracę nad urządzeniami i pojazdami można było uznać za modernizację, muszą zajść zmiany albo w ich budowie, albo w przeznaczeniu. W dalszym ciągu jednak kwestia modernizacji nie jest jednoznaczna i do każdej maszyny powinno się podchodzić indywidualnie.

Modernizacja czy remont?

Czasem trudno określić, czy działania podejmowane na rzecz poprawy stanu maszyn zaliczają się do remontu czy modernizacji. A ta kwestia jest szczególnie istotna z perspektywy prawa podatkowego. Jak zatem odróżnić remont od modernizacji? Otóż celem remontu jest przywrócenie zepsutej maszyny do stanu pierwotnego. Po przeprowadzeniu naprawy urządzenie spełnia takie same funkcje, jak przed usterką. Natomiast w procesie modernizacji wprowadzenie zmian jest bardzo istotne. Celem jest taka zmiana w mechanizmach maszyny, aby pełniła ona inną funkcję i była dostosowana do aktualnych wymagań.

Kolejnym ważnym pojęciem jest konserwacja. Ma ona więcej wspólnego z remontem niż z modernizacją, choć jej celem jest zapobieganie powstawaniu usterek. Konserwacja to po prostu utrzymywanie maszyny w dobrym stanie, przeprowadzanie kontroli i zabezpieczanie urządzeń bez modyfikowania ich.

Podziel się