Materiał Partnera Jak przebiega recykling odpadów z PVC?

Jak przebiega recykling odpadów z PVC?

Polichlorek winylu określany najczęściej skrótem PVC ma spory udział w wyrobach z tworzyw sztucznych na rynku. To surowiec, który cechuje się wysokim poziomem termoplastyczności i między innymi z tego względu idealnie nadaje się do ponownego przetwarzania – recyklingu. Wykorzystanie odpowiednich maszyn do jego przetwórstwa pozwala wytworzyć zupełnie nowe komponenty o zróżnicowanym przeznaczeniu. W artykule przybliżamy proces jego odzysku.

Czym jest tworzywo PVC?

To jeden z najstarszych sztucznych materiałów termoplastycznych, potocznie nazywany plastikiem. Wytwarza się go na drodze polimeryzacji chlorku winylu. Cechuje się sporą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na działanie rozpuszczalników, czynników atmosferycznych oraz korozję. Ponadto wszystkie wyroby wykonane z polichlorku winylu nadają się do przetworzenia i odzysku w celu produkcji nowych komponentów. Największy udział PVC ma w budownictwie – wytwarza się z niego między innymi profile okienne lub rury. Odgrywa również istotną rolę, jeśli chodzi o różnego rodzaju opakowania, najczęściej przeznaczone do żywności. Recykling wszystkich tworzyw sztucznych ma znaczenie dla ograniczenia wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych oraz nagromadzenia odpadów. Wszystko to z kolei przekłada się na dobro środowiska naturalnego.

Jak przetwarza się polichlorek winylu?

Jak zostało już wspomniane, tego rodzaju tworzywa nadają się w 100% do recyklingu i to różnymi metodami – zarówno mechaniczną, jak i chemiczną czy energetyczną. Wcześniej jednak wymagają one sortowania oraz oczyszczenia. Ostatnia z czynności polega na usunięciu z opadów gumy, pisku, resztek farb, lakierów, elementów metalowych. To ważne ze względu na powodzenie procesu przetwarzania surowca – odzyskiwany bowiem musi cechować się taką samą czystością jak ten pozyskiwany w sposób konwencjonalny.

W ramach obróbki mechanicznej PVC poddaje się rozdrobnieniu na przykład w specjalnych młynach lub kruszarkach oferowanych między innymi przez firmę Pol-Service z Rzeszowa. W ten sposób pozyskuje się przemiał o drobnej frakcji, a to umożliwia dalszą obróbkę na przykład do postaci regranulatu – recyklat. Ten wykorzystuje się do produkcji gotowych wyrobów lub półfabrykatów. Recykling chemiczny PVC pozwala natomiast na odzysk substancji służących do produkcji nowego polichlorku winylu lub paliwa. Podczas takich procesów dochodzi do zmiany struktury i właściwości surowca.

Co powstaje z odzyskanego PVC?

Warto znaczyć, że materiał dzieli się na dwa rodzaje twardy oraz miękki – elastyczny. Od tego też zależy jego konkretne przeznaczenie i możliwości w produkcji różnych komponentów. Pierwszy z wymienionych znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie. Między innymi za pomocą linii do wytłaczania można wytwarzać taśmy, płyty, profile okienne, rynny, parapety, a także profile WPC. Ostatnie to przede wszystkim deski kompozytowe stosowane jako deski tarasowe czy też przy produkcji mebli ogrodowych. Z kolei elastyczne PVC z dodatkiem plastyfikatorów nadaje się idealnie jako surowiec do wyrobu pokryć podłogowych, węży, rur, osłon kabli, a nawet odzieży.

Opracowanie:

Pol Service Jacek Majcher

Rzeszów , Budziwojska 90

Podziel się