Materiał Partnera Czym jest luminometr?

Czym jest luminometr?

Kontrola stanu higieny w procesach produkcyjnych przemysłu spożywczego jest niezwykle istotna. Przede wszystkim to od niej zależy, czy do konsumenta trafią bezpieczne, pełnowartościowe artykuły. Takie badania opłacają się także producentom – chronią ich przed kosztownym w skutkach wycofaniem wadliwych partii towaru. Do analizy mikrobiologicznej wykorzystuje się między innymi luminometry.

Rola kontroli higieny w przemyśle spożywczym

Nikogo nie trzeba przekonywać, że dbałość o higienę jest bezpośrednio związana z kondycją zdrowotną ludzi. Ma to szczególne znaczenie w przemyśle spożywczym – rozwój niepożądanych szczepów bakterii w produktach przeznaczonych do jedzenia może mieć ogromny wpływ na stan zdrowia konsumentów. Jedną z często wykorzystywanych metod badań mikrobiologicznych w tej gałęzi rynku jest luminometria.

Stosowanie luminometrii jest wymagane w ramach systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), który przedsiębiorstwa wdrażają, by zyskać zaufanie konsumentów do jakości oferowanych produktów – wyjaśnia ekspert z firmy TOMLAB. Stosowanie tego systemu musi opierać się na określonym programie sanitarnym, w skład którego wchodzą konkretne plany, procedury i zabiegi.

Co to jest luminometria?

Luminometria jest techniką badania mikrobiologicznego które wykorzystuje zjawisko bioluminescencji. Występuje ono podczas enzymatycznego rozpadu ATP, czyli nukleotydu obecnego w komórkach bakterii. Podstawą działania systemów luminometrycznych jest pomiar ilości tej substancji w próbce danego produktu.

Ilość ATP zależy od rodzaju badanego drobnoustroju, dlatego zyskując informację o tym, jak dużo substancji znajduje się w próbce, można określić, z jakim mikroorganizmem ma się do czynienia. Jest to podstawą do stwierdzenia, czy jego obecność jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Luminometry – jak to działa?

Luminometr jest niewielkim – mieszczącym się w dłoni – urządzeniem, które pozwala na szybkie i precyzyjne monitorowanie stanu higieny. Przeprowadzenie takiego badania nie jest skomplikowane. Polega na pobraniu wymazu z badanej powierzchni, umieszczeniu wymazówki w pojemniku z reagentem, a następnie włożeniu go do luminometruPomiar następuje automatycznie, ponadto nie trzeba czekać na wyniki kilka godzin, jak w przypadku tradycyjnych metod.

Urządzenia te, wykorzystując działanie bioluminescencji rozpadu ATP, dają bardzo dokładne wyniki pomiarów. Co więcej, można połączyć je z systemem komputerowym, który umożliwia zbieranie i analizowanie otrzymanych danych.

Omawiany sposób kontroli higieny w zakładach przemysłu spożywczego znacząco przyspieszył i ułatwił uzyskiwanie precyzyjnych informacji na temat obecności drobnoustrojów w badanych próbkach.

Podziel się