Materiał Partnera Zarządzanie a administrowanie nieruchomością – poznaj podstawowe pojęcia

Zarządzanie a administrowanie nieruchomością – poznaj podstawowe pojęcia

Prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie nieruchomości wymaga szeregu działań związanych z jej zarządzaniem oraz administracją. Jeszcze do nie dawna zadania te realizowane były przez różnego rodzaju spółdzielnie mieszkaniowe, jednakże ich znaczenie zmalało zdecydowanie wraz z dynamicznymi zmianami i rozwojem rynku nieruchomości. Dziś w większość przypadków opieką nad tego typu inwestycjami zajmują się wyspecjalizowane firmy, których zakres działań obejmuje zarówno administrowanie, jak i zarządzanie nieruchomością.

Zarządca czy administrator

Zarówno właściciel prywatny, jak i wspólnota mieszkaniowa posiadający pod swoją opieką nieruchomość muszą sprostać szeroko pojętym zadaniom, mającym na celu prawidłowe funkcjonowanie budynku, bloku lub całego osiedla. Nie należy to do czynności najprostszych, gdyż zarządzanie i administrowanie nieruchomością wymaga rozległej wiedzy z zakresu wielu dziedzin, takich jak na przykład przepisy prawa, wiedza budowlano-techniczna lub kwestie księgowo-rozliczeniowe. Dlatego też wszelkie działania mające na celu prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie nieruchomości zlecane są wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom, takim jak Dominium Zarządzanie i administrowanie. Nie da się jednak ukryć, że w zależności od podpisanej umowy i oczekiwań można tego typu specjalistom przekazać różne obszary zarządzania i administrowania. Wynika to z faktu pojęcia zarządzanie i administrowanie stosowane są często zamiennie, choć w rzeczywistości występują w nich zasadnicze różnice. Dlatego też należy je rozróżnić, a co za tym idzie:

  • administrowanie - w polskim prawodawstwie określenie „administrator” występuje niezwykle rzadko, zaś samo administrowanie jest czynnością zawierającą się
    w pojęciu zarządzania nieruchomością. Oznacza ono przede wszystkim podstawowe i bieżące czynności związane z opieką nad nieruchomością. Zaliczyć no nich należy przede wszystkim sprzątanie w obrębie obiektu oraz jego części wspólnych, pobieranie opłat czynszowych, monitorowanie i usuwanie awarii lub usterek, a także prowadzenie korespondencji,
  • zarządzanie – pojęcie dużo szersze, które nakłada na zarządcę również odpowiednio więcej obowiązków. Oprócz samych działań typowo administracyjnych, zarzadzanie obejmuje również pomoc w kwestiach finansowych, a także działania związane z obsługą prawną. Zarządca nieruchomości może też reprezentować właściciela, lokatorów lub wspólnotę przed administracją publiczną, sądami czy usługodawcami. Bardzo często odpowiada on również za przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie dokumentacji finansowo-technicznej zarządzanego budynku. Specjaliści zarządzający nieruchomościami mogą zajmować się także organizowaniem usług związanych z zakupem, sprzedażą i wyceną nieruchomości, jak również usługami najmu.

Zalety korzystania z usług specjalistów od zarzadzania i administrowania nieruchomościami

Efektywne zarządzanie nieruchomościami oprócz odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia wymaga również czasu, który należy poświęcić na tego typu działania. Dlatego też możliwość przeniesienia niezbędnych obowiązków na administratora lub na zarządcę, stanowi ogromną pomoc dla każdego właściciela nieruchomości. Warto przy tym pamiętać, że współpraca kompetentnym specjalistą w tej dziedzinie to gwarancja tego, że obiekt będzie nadzorowany w sposób kompleksowy. Dodatkowo udana współpraca profesjonalistą ma bardzo duże znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku właściciela obiektu jak i całej nieruchomości. Nie należy przy tym zapominać, że zadbany i dobrze zarządzany budynek lub całe osiedle to inwestycja przynosząca pewne zyski finansowe.

Samodzielne zarządzanie nieruchomością jest możliwe, niemniej jednak tylko zatrudnienie specjalistów pozwoli na odkrycie i wykorzystanie w pełni potencjału, który jest w niej ukryty.

Opracowanie:

Podziel się