Materiał Partnera Na czym polega obsługa bankowo-księgowa wspólnot mieszkaniowych?

Na czym polega obsługa bankowo-księgowa wspólnot mieszkaniowych?

Kierowanie wspólnotą mieszkaniową, do której należą nieruchomości składające się z wielu lokali mieszkalnych, to zadanie złożone i niełatwe. Najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z firmą zajmującą się zarządzaniem takimi wspólnotami. Specjaliści będą w stanie zająć się chociażby niezwykle ważną obsługą bankowo-księgową. Czego właściwie dotyczą kwestie z nią związane?

Pomoc w sprawach formalnych przy zakładaniu wspólnoty

Zarejestrowanie wspólnoty mieszkaniowej to proces dość skomplikowany. Niezbędne jest uzyskanie numerów NIP oraz REGON, co z kolei oznacza kilka wizyt w urzędach odpowiedzialnych za ich nadanie. Czynności w tym zakresie można powierzyć zarządcy zajmującemu się obsługą bankowo-księgową wspólnot mieszkaniowych. Firma działająca w tej branży pomoże też przy otwarciu rachunku bankowego, a także przy dalszym korzystaniu z takiego konta. Dotyczy to najczęściej wszelkich rozliczeń wspólnoty.

Zarejestrowanie wspólnoty umożliwia efektywne zarządzanie nieruchomościami składającymi się z wielu lokali mieszkalnych. Usługi w tym zakresie oferuje firma Dominium, która jest w stanie przeprowadzić również szereg działań związanych z ewidencją kosztów utrzymania wybranych obiektów należących do wspólnoty. Pozwala to na komfortowe kontrolowanie finansów i przede wszystkim efektywne zagospodarowanie środków. Czym jeszcze oprócz pomocy przy rejestracji i ewidencji pozaksięgowej zajmie się zarządca oferujący obsługę bankowo-księgową wspólnot mieszkaniowych?

Wygodne zarządzanie nieruchomościami wspólnymi

Administracja oraz zarządzanie nieruchomością wspólną to przede wszystkim konieczność przygotowania dla niej planu gospodarczego. Jest on najczęściej ustalany raz w roku. Zawiera kluczowe dane dla użytkowników nieruchomości wspólnej, w tym m.in. wysokość zaliczek na fundusz remontowy czy opłat za usługi komunalne oraz media. Pod uwagę brane są również koszty zarządzania. Działania w zakresie sporządzania planu gospodarczego także powierzyć warto firmie zajmującej się obsługą bankowo-księgową wspólnot mieszkaniowych.

Wszelkie rozliczenia wynikające z ustalenia wspomnianego planu gospodarczego to kolejna z czynności, o jakiej poprawne przygotowanie zadba zarządca nieruchomości wspólnej. Taka pomoc jest nieoceniona również przy sporządzaniu bilansów rocznych wspólnot mieszkaniowych. Dane przedstawione na zebraniach zarządu zapewniają transparentność finansową i łatwiejszą kontrolę nad wydatkami bieżącymi oraz zaplanowanymi. Wszystko to możliwe jest dzięki profesjonalnie prowadzonej obsłudze bankowo-księgowej wspólnot mieszkaniowych.

Opracowanie:

Podziel się