Materiał Partnera Czy warto inwestować w zarządcę nieruchomości

Czy warto inwestować w zarządcę nieruchomości

Nie da się ukryć, że obsługa administracyjna nieruchomości to proces wymagający czasu, doświadczenia oraz umiejętności na poziomie techniczno-organizacyjnym. Wybór dobrej firmy zarządzającej może w znacznym stopniu zredukować koszty funkcjonowania obiektu. Ma także wpływ na standard obsługi mieszkańców i przedsiębiorców wynajmujących lokale usługowe.

Rola zarządcy nieruchomości

Firma zarządzająca daną nieruchomością lub zespołem budynków to komórka, do której zwracają się wszyscy mieszkańcy i najemcy w sprawach związanych z nieruchomością. Sprawność podejmowania decyzji i działań przez zarządcę ma ogromny wpływ nie tylko na kontakt z właścicielami, ale również na prowadzenie napraw, remontów czy też inwestycji w obrębie danej nieruchomości. Firma zarządzająca nie pełni już tylko roli administratora. W chwili obecnej działa ona na zasadach partnerskich z wszystkimi mieszkańcami i najemcami dążąc do zrównoważonego rozwoju danej nieruchomości. Zarządca budynku dba o budowanie pozytywnego wizerunku dewelopera, całej wspólnoty mieszkaniowej, a także poszczególnych mieszkańców.

Rzetelne doradztwo

Współpracując z zarządcą nieruchomości właściciele mogą liczyć na rzetelną pomoc w kwestii:

  • przygotowania zasad funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej,

  • rozliczenia mediów,

  • eksploatacji nieruchomości,

  • weryfikacji stanu technicznego,

  • decyzji o wyborze konkretnych ekip remontowo-budowlanych.

Bardzo często firma zarządzająca jest zatrudniana już na etapie projektu nieruchomości. Dzięki temu zarządca może wspierać dewelopera w kwestiach dotyczących planowej realizacji inwestycji. Może także wskazywać błędy i alternatywne rozwiązania, które w przyszłości pozwolą uniknąć nieporozumień na linii-deweloper-nabywca nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomością

Obsługa administracyjna nieruchomości to w chwili obecnej bardzo szerokie zagadnienie. Kompetencje administratora stale poszerzają się powodując, że sprawuje on kompleksową pieczę nad całą nieruchomością. W szeroko rozumianym zakresie kompetencji administratora możemy ująć przede wszystkim:

  • nadzór techniczny nad budynkiem oraz sprawne usuwanie usterek i awarii,

  • kontrolę firm zewnętrznych, które wykonują prace remontowe lub serwisowe w obrębie budynku,

  • wdrażanie zaleceń „pokontrolnych” z zakresu prawa budowlanego,

  • nadzorowanie gospodarki finansowo-ekonomicznej danej nieruchomości,

  • obsługę administracyjną wszystkich mieszkańców.

Oszczędności

Zatrudnienie firmy, która będzie zajmować się kompleksową administracją budynkiem, to tak naprawdę oszczędność czasu i kosztów dla dewelopera. Samodzielne rozwiązywanie problemów przez dewelopera lub wspólnotę jest bardzo czasochłonne. Generuje też spore koszty. Zatrudnienie jednej firmy, która zajmie się wszystkimi procesami w obrębie nieruchomości prowadzi do optymalizacji czasu. To także wpływa na poziom zadowolenia mieszkańców, których problemy są rozwiązywane na bieżąco.

Warto pamiętać, że doświadczony zarządca może także wychodzić z inicjatywą zmian, które pozwalają generować oszczędności nie tylko na etapie budowy nieruchomości, ale przede wszystkim w trakcie jej eksploatacji. Dzięki pomocy administratora deweloper może uniknąć tzw. przepłaconych inwestycji.

Pozytywny wizerunek

Współpraca z firmą zarządzającą nieruchomościami na także wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku dewelopera oraz całej inwestycji. Prawidłowe zarządzanie, modernizacja oraz zapewnienie mieszkańcom optymalnych warunków sprawia, że ranga danej inwestycji znacznie wzrasta. W ten sposób buduje się zaufanie do dewelopera.

Wybierając administratora nieruchomości warto postawić na wiedzę i doświadczenie. Takimi kompetencjami dysponuje z pewnością firma Domus Małgorzaty Parys, która w sposób profesjonalny wspiera deweloperów, właścicieli budynków oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Podziel się