Materiał Partnera Zainwestuj w swoje własne mieszkanie od dewelopera EKO-BUD

Zainwestuj w swoje własne mieszkanie od dewelopera EKO-BUD

Kupno mieszkania deweloperskiego to poważne przedsięwzięcie, które wymaga załatwienia kilku podstawowych formalności. Jednym z nich jest zawarcie umowy przedwstępnej. Niezbędne jest także pozyskanie środków finansowych, co umożliwia pośrednictwo finansowe, jakie w ramach swoich usług deweloperskich świadczy między innymi firma deweloperska EKO-BUD, której siedziba znajduje się w Brwinowie.

Kupuj od sprawdzonych podmiotów

Inwestując we własny lokal mieszkalnym możemy skorzystać z dwóch możliwości: mieszkania z rynku wtórnego lub pierwotnego. W przypadku pierwszego rozwiązania nieruchomość nabywamy od jego aktualnego właściciela – najczęściej osoby prywatnej. Jeśli zaś chodzi o drugą opcję, to polega to na zawarciu transakcji z deweloperem, czyli podmiot będący inwestorem w budowę nowoczesnego osiedla mieszkaniowego, a następnie sprzedażą mieszkań znajdujących się w poszczególnych budynkach. Takie usługi świadczy właśnie firma deweloperska EKO-BUD z Brwinowa, działająca aktywnie na jego terenie od 2000 roku. Od tego czasu uzyskała grono zadowolonych klientów, którzy nabyli swoje lokale na dwóch wybudowanych dotychczas osiedlach w pod Warszawą: Źródlanym oraz Pszczelin. Kompleksowa obsługa wspierana przez niezależny dział kredytowy zapewnia atrakcyjne warunki ich zakupu.

Najważniejsze kwestie umowy deweloperskiej

Nabycie nieruchomości w budynku wielorodzinnym jest możliwe poprzez podpisanie umowy deweloperskiej – przedwstępnej. To dokument mający postać aktu notarialnego i w tej formie musi być sporządzany od 2012 roku. Stanowi ona zabezpieczenie transakcji dla obydwu stron, zobowiązując dewelopera do przeniesienia prawa do własności mieszkania na kupującego. Z kolei nabywca jest zobligowany do uiszczenia wskazanej opłaty za lokal. Przed podpisaniem warto taką umowę dokładnie przeanalizować pod kątem poprawności, a także obecności pewnych zapisów oraz postanowień, do których zalicza się między innymi:

  • lokalizację inwestycji;
  • cenę sprzedaży;
  • termin przekazania praw własności i nieruchomości;
  • konsekwencje rozbieżności pomiędzy projektem obiektu a jego stanem faktycznym;
  • warunki odstąpienia od umowy.

Umowa deweloperska daje także obydwu stronom czas na dopełnienie swoich zobowiązań, czyli kupującemu na pozyskanie środków finansowych, a deweloperowi na ukończenie budowy mieszkania. Jej podpisanie łączy się z koniecznością wpłaty zadatku, o czym opowiada pracownik firmy deweloperskiej EKO-BUD:

Zadatek stanowi część kwoty, jaką kupujący musi uiścić za mieszkanie. To dodatkowe zabezpieczenie dla niego oraz dewelopera. Jeśli nabywca wycofa się z podpisanej umowy, to wpłacony zadatek przepada. Z kolei, gdy deweloper nie wywiąże się z zawartych w niej postanowień, jest zobowiązany do zwrócenia go w dwukrotnej wysokości.

Uzyskanie kredytu mieszkaniowego

Nierzadko osoby decydujące się na zakup swojej nieruchomości, korzystają z możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia przy pomocy kredytu przeznaczonego dokładnie na ten cel. Jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań mieszkania, należy udać się do banku w celu sprawdzenia swojej zdolności kredytowej. W ten sposób zyskamy wiedzę, w jakiej wysokości pożyczkę będziemy mogli otrzymać, a co za tym idzie, jakim budżetem dysponujemy. Należy również pamiętać, że każda tego typu inwestycja wymaga od nas wkładu własnego, którego wysokość powinna wynosić 20-30% wartości wybranego mieszkania.

Do uzyskania kredytu trzeba złożyć odpowiednie dokumenty, czyli między innymi: umowę deweloperską, zaświadczenie o spłacie innych zobowiązań finansowych wraz z aktualnym saldem zadłużenia, PIT-37, wyciąg z rachunku bankowego. W momencie od ich przedstawienia decyzję o przyznaniu środków bank wydaje w ciągu 21 dni. Harmonogram wypłaty poszczególnych ich części musi być zgodny z terminami wpłat ustalonymi w umowie przedwstępnej zawartej z deweloperem.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas